Gå til indhold

Nyt uddannelsesprogram på vej fra EU

24. november 2011
EU-Kommissionen har fremsat forslag til et nyt uddannelsesprogram med titlen "Erasmus for All". Det samler alle EU's uddannelsesprogrammer under ét. Kommissionen lægger op til en betragtelig stigning i budgettet for at fremme studerendes mobilitet og europæisk samarbejde om uddannelse.

Mange flere studerende, lærere og administratorer kan i fremtiden komme på et studieophold i et andet europæisk land via EU's kommende uddannelsesprogram, "Erasmus for All", som kommissionen fremlagde forslag til den 23. november.

Op til fem millioner personer kan få chancen for et ophold i et andet land med det nye program, det er næsten dobbelt så mange som i dag. De videre forhandlinger om programmet begynder under det danske formandskab i 2012.

"Erasmus for All" skal hjælpe med at nå målene for Europas vækststrategi, EU 2020. For eksempel skal flere unge have en videregående uddannelse, hvilket er i tråd med regeringens nationale mål. Det er også Kommissionens hensigt at forenkle administrationen, så ressourcerne udnyttes bedre.

Det nye program erstatter programmerne Livslang Læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius og Grundtvig), Aktive Unge, Erasmus Mundus og Tempus. Desuden tilføjes et sportsprogram. "Erasmus for All" har et budget på 19 milliarder euro for perioden 2014-2020.

EU's uddannelsesprogrammer har mange brugere blandt danske institutioner og organisationer. For eksempel deltager næsten alle videregående uddannelsesinstitutioner i det nuværende Erasmus-program, som kan fejre 25 års jubilæum i 2012.

Handlinger tilknyttet webside