Gå til indhold

30 anonyme spørgsmål

Bilag til nyheden "De anonyme henvendelser om forskningsråd i 2009". Denne side er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere og gengiver i tekst indholdet fra bilaget i PDF.

Generelt:

Hvorfor er den tidigere regel om '3 års grænse' for inhabilitet ved medforfatterskab ikke gældende?
Der har været en '3 års grænse' for ansøgninger fra rådsmedlemmerne (RM), deres gruppe, samarbejdspartnere, og medforfattere på artikler

Hvorfor har FSS aflyst gennemskuelighed, åbenhed og transparens ifm. uddelingen?
Når 1-2 RM bedømmer ansøgning, bør RM identitet fremgå. Ditto vedr RM som erklærer sig inhabile.

Forbehold

Der tages forbehold for eventuelle fejl og uoverenstemmelser i forhold til PDF'en, som er den gældende version. 

Hvorfor oplyser FSS ikke uddelingernes relation til de opslåede virkemidler?
Hvorfor skjule uddelingernes relation til hhv. projektbevillilger, post. doc., biobanker, etc?

Hvorledes er FSS' bevillingspraksis ift de andre faglige forskningsråd?

Vedr. rådets egenbevilling

I 2007 bevilgede FSS midler fra egen kasse til 9 ud af 20 rådsmedlemmer.
I 2008 bevilgede FSS midler fra egen kasse til 7 ud af 20 rådsmedlemmer.
Dvs gennemsnitligt får 8/20 RM egenbevilgede midler fra FSS – 40 % af RM modtager midler.
De beløb som visse RM modtager er større end gennemsnittet. (RM tog 2008's største enkeltdonation).

Hvor mange RM i FSS ansøgte selv FSS om midler i 2007 & 2008 ?

Hvor stor en andel af RMs egne ansøgninger til FSS fik bevilget penge i 2007 & 2008 ?

Hvordan vil man forsvare at RM i FSS har denne gigantiske succesrate ifm deres egne ansøgninger ?

Hvor store er beløbene uddelt til RM i 2007 & 2008 ift beløbene givet til øvrigheden ?

Hvor store er beløbene uddelt til RM i 2007 & 2008 fordelt på virkemiddel ?

Hvem modtog store projektbevillinger (fx på 3-4 mio) fra FSS i 2007 & 2008 ?

Er det korrekt at RM Mette Rosenkilde personligt fik 2008's største enkeltbevilling (3.714,906 kr) ?

Er det korrekt at 2008's næststørste beløb gik til samme RMs samarbejdspartner og medforfatter ?

Formand:

Har den nuværende FSS formand egenbevilget sig beløb under sin formandsperiode?

Hvor meget har FSS formanden selv fået tildelt fra FSS ?

Hvilke andre eksempler er der på egen bevilling til siddende rådsformænd ?

Fordelingsnøgler:

Hvorledes er FSS fordelingsnøgle ift. DKs universiteter fordelt på antal ansøgninger og virkemidler ?
Eksempelvis ønskes en sammenligning af succesraten for hhv. Århus og Ålborgs Universiteter ?

Hvorledes er FSS fordelingsnøgle ift. DKs fakulteter ?

Hvorledes er FSS fordelingsnøgle mellem RMs egne institutter og afd. versus non-RMs ditto ?

Rådsmedlemmer i fokus:

Hvorledes er 2006, 2007 og 2008's bevillinger for flg. 3 RM i FSS:
Mette Rosenkilde, Mads Melbye, og Merete Nordentoft ?

Kan vi sammenligne de 3 RM's bevillinger FØR de blev RM i FSS med ditto EFTER de blev RM ?

Ditto for disse 3 RMs personlige netværk, -dvs deres gruppe, samarbejdspartnere og medforfattere ?

Det forlyder at Mads Melbye i 2008 egenbevilgede > 12,7 mio til sit personlige netværk?

Det forlyder at RM Mette Rosenkilde i 2008 egenbevilgede > 12,8 mio fra FSS ?

Det forlyder at RM Albert Gjedde og dennes personlige netværk selv modtog midler fra FSS i 2008 ?

Det forlyder at RM Anne Tybjerg Hansens ægtefælle (Børge Nordestgaard) fik midler i 2008 & 2007 ?

Det forlyder at RM Marianne Hoklands ægtefælle (Peter Hokland) fik midler i 2008 ?

Fundamental afklaring:

Skyldes 2007 & 2008's enorme bevillinger fra FSS til FSS' RM at RM er en eventuel 'extraordinær, sublim og helt unik elite' ?

I så fald, ønskes oplyst om disse RMs med samme succesrate som ved FSS tildelingen har opnået:

  1. EU midler og Centre af Excellence ?
  2. Grundforskningsfonden ?
  3. Nobelpriser ?
  4. Innovationer, patentbare opfindelser ?
  5. Artikler som publiceres i Nature og Science ?

Hvorfor matcher de ovennævnte 5 kriterier ikke med RMs egenbevillinger og succesrate hos FSS ?

Hvorfor følger RMs FSS bevillinger og beløbsstr. primært deres personlige rådsmedlemskab i FSS ?


Forskeres personlige netværk = forskningsgruppen, samarbejdspartnere og medfofattere

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013