Gå til indhold

Brev fra Lars Fugger og FSS til Helge Sander

Bilag til nyheden "De anonyme henvendelser om forskningsråd i 2009". Denne side er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere, og gengiver i tekst indholdet fra bilaget i PDF.

PDF (originalversion) af denne tekst: Brev fra Lars Fugger og FSS til Helge Sander

Kære Helge Sander,

Det Frie Forskningsråd |Sundhed og Sygdom (FSS) er af Forsknings- og Innovationsstyrelsen blevet bedt om at besvare 30 spørgsmål, som er blevet sendt fra Videnskabsministeriets departement til styrelsen. Det fremgår på ingen måde, hvem der har formuleret de forskellige spørgsmål, men vi kan konstatere, at de retter en serie af alvorlige og injurierende anklager mod rådet og dets virke. Dertil kommer, at nogle af spørgsmålene indeholder ærekrænkende anklager mod navngivne rådsmedlemmer og/eller deres ægtefæller.

Forbehold

Der tages forbehold for eventuelle fejl og uoverenstemmelser i forhold til PDF'en, som er den gældende version. 

Medlemmerne af FSS er alle udpeget af dig, i kraft af deres faglige ekspertise, efter indstilling fra institutioner og andre organer i det danske forskningssystem. De gør alle et stort arbejde for at forvalte de statslige forskningsmidler bedst muligt i forhold til klare retningslinjer, som er at støtte de mest originale og værdifulde forskningsprojekter.

Alle medlemmer af FSS har med stor glæde påtaget sig at blive beskikket og dermed at stå til rådighed for regeringen, Folketinget og offentlige og private institutioner. Det gælder både, når der er behov for forskningsfaglig rådgivning, og når der i øvrigt stilles spørgsmål om rådets virke.

Vi bliver imidlertid i denne sag nødt til at sige, at vi ikke ønsker at indgå i en besvarelse af de 30 anonyme anklager. Anklagerne er grundløse og må mest præcist karakteriseres som forsøg på bagvaskelse, både indholdsmæssigt og ved den måde, de er formuleret på. Vi mener ganske enkelt, at det er uværdigt at skulle tage stilling til anklager, der er fremsat anonymt. Åbenhed er en grundlæggende præmis i det videnskabelige samfund såvel som i den danske forvaltning og den almindelige offentlige debat. Derfor er vores standpunkt, at vi ikke besvarer disse anklager, før vi gøres bekendt med identiteten på den eller de, der står bag anklagerne.

Som svar på styrelsens henvendelse har vi i en separat skrivelse gennemgået den nedfældede bevillingspraksis, som FSS nøje følger, når der er ansøgninger til rådet, hvor medlemmer af rådet selv er ansøger eller på anden måde har en tæt relation til ansøgeren. Den praksis er meget forskellig fra substansen i de anonyme anklager, som er videreformidlet til FSS.

Vi vil meget gerne indgå i en åben dialog med dig om denne sag. Derfor vil jeg på rådets vegne spørge, om du ikke kunne have lyst til at møde op på vores næste rådsmøde d. 16. april? Hvis det ikke passer i din kalender, vil jeg alternativt foreslå, at vi finder en anden dato, der passer dig og FSS.

Med venlig hilsen
Lars Fugger
Formand for FSS

Kopi til:
Bestyrelsen og formandsgruppe for Det Frie Forskningsråd
Inge Mærkedahl

Kolofon:

Det Fri Forskningsråd |
Sundhed og Sygdom

1. april 2009

Forsknings- og
Innovationsstyrelsen
Bredgade 40
1260 København K
Telefon 3544 6200
Telefax 3544 6201
E-post fi@fi.dk
Netsted www.fi.dk
CVR-nr. 19918440

Sagsnr. 09-052677
Dok nr. 881932
Side 1/1

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013