Gå til indhold

Henvendelse om bevillingspraksis i forskningsrådene

Bilag til nyheden "De anonyme henvendelser om forskningsråd i 2009". Denne side er oprettet af hensyn til brugere, der kan have problemer med tilgængelighed i PDF'ere og gengiver i tekst indholdet fra bilaget i PDF.

[Over teksten er der med håndskrift tilføjet: "Inge M.: – ønsker (foreløbigt) notat snarest (senest inden fredag 4/12 10.00"]

[Til venstre for teksten er der tegnet en cirkel med et ettal indeni]

Notat – Bevillingspraksis

Formål:

At skabe optimal udnyttelse offentlige ressourcer bevilliget til fri forskning og bidrage til at skabe incitamentsstrukturer med henblik på at sikre størst mulig andel af midler til dansk forskning udbudt i international konkurrence

Problem:

Der eksisterer muligheder for stærke gruppeledere på højt internationalt niveau ved hver ansøgningsrunde at sikre store bevillinger af midler udbudt til fri forskning. Disse nationale midler er i nogle situationer tilstrækkelige til at sikre gruppens forskningsaktiviteter. Mængden af nationale bevillinger givet til disse grupper vil i disse situationer bidrage til at vores stærkeste gruppe ikke søger internationalt udbudte midler.

Forbehold

Der tages forbehold for eventuelle fejl og uoverenstemmelser i forhold til PDF'en, som er den gældende version.

Løsning:

Der findes ved andre nationale udbudte midler begrænsninger om enten mængden af midler eller antal af bevillinger der kan gives til den enkelte ansøger. Således ligges der et loft over den totale bevilling som den enkelt forsker kan oppebære i systemet eller antallet af bevillinger den enkelte forsker kan få i det offentlige system. I Sverige kan man f.eks. kun oppebære en løbende bevilling af gangen.

Det forslås at:

  • der kun kan oppebæres en bevilling pr. forsker (hovedansøger) i det fri forskningsråd/strategisk forskningsråd
  • det med bevilling fra Grundforskningsfonden ikke er muligt at søge det fri forskningsråd om yderligere midler i bevillingsperioden
    Det faglige råd har her mulighed for at give de store løbende bevillinger til de bedste ansøgere

Forslag:

Ministeren bemyndiges til via bekendtgørelse at fastsætte regler vedrørende udmøntning af offentlige midler til fri og strategisk forskning i relation til antallet af ansøgninger pr. ansøger, antallet af bevillinger den enkelte ansøger kan oppebære samt til den samlede mængde af midler den enkelte ansøger kan oppebære pr. år udbudt i rådssystemet. Dette vil sikre at ministeren stadigt har mulighed for at udbyde særprogrammer (f.eks. UNIK) i konkurrence også blandt de bedste danske grupper (

Uddybende baggrund og begrundelse om bevillingspraksis

Regering og Folketing har søsat en ambitiøs forskeruddannelsesplan, hvor der sker en kraftig stigning i antallet af færdiguddannede ph.d.-er. Udover lønmidler vil det for det teknologiske område, samt for natur- og sundhedsvidenskab kræve betydelige [understregning begyndt] øgede ressourcer til driftsmidler og apparatur [understregning slut].

I den forbindelse udbydes via Forsknings- og Innovationsstyrelsen midler i åben konkurrence indenfor fri forskning samt strategisk forskning til drift og post.doc. stipendier.

[Under teksten er der med håndskrift tilføjet: "kopi Uffe Jette Helge"]

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2013