Gå til indhold

Om henvendelsen til Folketingets Ombudsmand

04. marts 2011
Departementschef Uffe Toudal Pedersen har følgende kommentar til Ulla Feldt-Rasmussens og Søren Laurbergs henvendelse til Folketingets Ombudsmand.

Som det fremgår af flere medier, bl.a. Forskerforum, har professor Ulla Feldt-Rasmussen og professor Søren Laurberg den 28. februar 2011 indbragt en klage for Folketingets Ombudsmand over Videnskabsministeriets og Forsknings- og Innovationsstyrelsens håndtering af de såkaldte 30 anonyme spørgsmål. Heri indgår et spørgsmål om manglende aktindsigt i et 14 siders anonymt dokument, der er udformet som et svar på styrelsens besvarelse af de første 30 anonyme spørgsmål. Dokumentet er siden blevet offentliggjort på Videnskabsministeriets hjemmeside den 16. februar 2011.

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, hvor de pågældende var medlemmer på det pågældende tidspunkt, skulle efter det anførte mundtligt have bedt om aktindsigt i den sag, hvori dokumentet indgik, på et rådsmøde den 11. november 2010.

Dette fremgår dog ikke af det godkendte referat fra det pågældende møde. Derimod fremgår det af en efterfølgende bestilling fra rådets sekretariat til Juridisk Kontor i Forsknings- og Innovationsstyrelsen af 18. november 2010, at formanden for rådet havde afgivet følgende mundtlige bestilling:

"telefonisk henvendelse fra Lars Fugger, hvor han beder om at få tilsendt de akter, som ligger på sagen vedr. "30 anonyme spørgsmål" til FSS (09-52478). Lars mener ikke, at han behøver at bede om aktindsigt for at få de akter udleveret, da han er forfatter bag et af notaterne i sagen."

Det fremgår ikke af styrelsens sag, om formanden bad om akterne som formand eller på vegne af forskningsrådet.

I forbindelse med den efterfølgende udlevering af dokumenter til formanden blev det 14 siders anonyme dokument ikke udleveret til formanden, idet dokumentet ikke var journaliseret på sagen eller i styrelsen. Den manglende journalisering og udlevering var naturligvis en fejl, og det havde den konsekvens, at formanden på trods af anmodningen ikke fik adgang til dokumentet.

Det beklager ministeriet, og ministeriet vil ligeledes beklage dette over for rådets daværende medlemskreds. Brevet til medlemskredsen vil blive lagt på ministeriets hjemmeside.

Der henvises i øvrigt til ministerens svar på spørgsmål nr. S 1189.

Uffe Toudal Pedersen
Departementschef


Læs også:

Handlinger tilknyttet webside