Gå til indhold

Penkowa-sagen, Det Frie Forskningsråd og EliteForsk-prisen

24. marts 2011
Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd finder ikke, at der i materialet om Penkowa-sagen er grundlag for Kammeradvokatens påstand om, at Det Frie Forskningsråd af Københavns Universitet var informeret om, at der forelå en politianmeldelse af Milena Penkowa.

DFF ’Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation’

I Kammeradvokatens vurdering side 7 skriver Kammeradvokaten:

 ” Rektor RH bekræftede politianmeldelsen over for formanden for Forskningsrådet, Jens Chr. Djuurhus, da denne kontaktede rektor den 23. oktober 2008”.

Det fremgår klart af rektors telefonnotat af 23.10. 2008, se Kammeradvokatens offentliggjorte redegørelse side 404, at rektor IKKE bekræfter, at der foreligger en politianmeldelse, men tværtimod skriver han, at hans indstilling af Milena Penkowa til EliteForsk-prisen ikke er ændret.

Det er således ukorrekt, når Kammeradvokaten skriver, at der er fuld klarhed i Forskningsrådet om, at Milena Penkowa var politianmeldt. Københavns Universitet har heller ikke efterfølgende på noget tidspunkt orienteret Det Frie Forskningsråd om politianmeldelsen eller andre relevante forhold.

Det Frie Forskningsråds bestyrelse måtte således ved behandlingen af indstillingen tage som givet, at Københavns Universitet uden forbehold stod bag indstillingen.

Yderligere oplysninger

Kontakt til Det Frie Forskningsråd formidles via kontorchef Grete Kladakis på tlf: 72 31 83 00 eller e-mail: gk@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside