Gå til indhold

Styrket internationalisering i Det Frie Forskningsråd

04. januar 2011
Den nye forskningsrådslov er netop trådt i kraft. Dermed internationaliseres Det Frie Forskningsråd med flere udenlandske bedømmere af rådets ansøgninger. Samtidig udpeges 22 nye medlemmer.

- Jeg er meget stolt af den nye rådslov, som vi fik vedtaget i sommer. Det er uhyre vigtigt at sikre internationalt input i bedømmelserne af forskningsprojekterne, og samtidig får vi et fingerpeg om, hvordan dansk forskning står internationalt, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Med den nye rådslov går Det Frie Forskningsråd fra 88 til 75 medlemmer, hvoraf de 22 er nyudpegede af ministeren. Det giver både kontinuitet og fornyelse i forskningsrådet, der i år uddeler mere end 1,1 mia. kr. til forskning af højeste kvalitet og originalitet.

Yderligere oplysninger

  • Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen via pressemedarbejder Charlotte Holst Hansen, telefon 2211 0200, email chhh@vtu.dk
  • Bestyrelsesformand i Det Frie Forskningsråd Jens Christian Djurhuus, e-mail jcd@ki.au.dk, telefon 2043 5899
  • Kontorchef Grete M. Kladakis, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, telefon 3544 6319, e-mail gk@fi.dk

Fakta om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd (DFF) er et uafhængigt råd, som i 2011 uddeler ca. 1,15 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter – inden for alle videnskabelige områder – konkrete forskningsaktivi-teter, som er baseret på forskernes egne initiativer, og som styrker kvaliteten og internationalisering af dansk forskning.

Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til videnskabsministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde.

 

Handlinger tilknyttet webside