Gå til indhold

Viden i verdensklasse - Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010 er udkommet

06. juli 2011
I rapporten kan du læse om rådets mange initiativer og aktiviteter i 2010, blandt andet hvad den nye forskningsrådslov har betydet og lancering af forskerkarriereprogrammet Sapere Aude.

DFF ’Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation’

2010 har været et skelsættende år for Det Frie Forskningsråd. Med den nye forskningsrådslov er der indført øget brug af ekstern bedømmelse og en reduktion af antallet af rådsmedlemmer fra starten af 2011.

Rådet lancerede desuden i 2010 sit forskerkarriereprogram Sapere Aude, som er den største satsning i rådets historie. Som del af programmet blev i alt 69 dygtige forskere udpeget til at gennemføre hhv. et ambitiøst postdoc-forløb eller at lede egen forskergruppe.

2010 var også året, hvor faldende midler til fri forskning for alvor kom på dagsordenen for Det Frie Forskningsråd, da finanslovsforslaget for 2011 varslede store beskæringer af rådets midler.

Rapporten indeholder hovedtal og statistik om rådets arbejde. F.eks. kan du læse, at rådet i 2010 modtog over 3.500 ansøgninger og kunne give 629 bevillinger. Med bevillinger på i alt ca. 1,3 mia. kr. ud af ansøgt knap 10 mia. kr., har rådet en lav succesrate på ca. 13 pct.

Viden i verdensklasse - Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010

Handlinger tilknyttet webside