Gå til indhold

Direktiv bliver moderniseret for at lette anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i EU

06. januar 2012
Danmark overtog den 1. januar 2012 EU-formandskabet, og med det fulgte ansvaret for forhandlingerne om et nyt anerkendelsesdirektiv. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Europa-Kommissionen fremsatte den 19. december 2011 et forslag til modernisering af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv (Direktiv 2005/36/EF).

Direktivet skal revideres for at gøre det lettere for fagpersoner at tage arbejde på tværs af EU/EØS-landene, sådan at fremtidens behov for kvalificeret arbejdskraft bedre kan dækkes. Det er et af de 12 nøgleinitiativer i Kommissionens Akt for det indre marked, som skal styrke det indre marked, skabe nye arbejdspladser og øge EU’s vækst og konkurrenceevne.

Erhvervspas

Som den vigtigste fornyelse skal der ifølge forslaget indføres et europæisk ”erhvervspas”, som gør det lettere og hurtigere for borgerne at få anerkendt deres kvalifikationer, når de gerne vil udøve deres erhverv i en anden medlemsstat. Erhvervspasset er et elektronisk certifikat, som den ansvarlige myndighed i hjemlandet udsteder og lægger ind i det eksisterende informationssystem for det indre marked (IMI).

Forslaget indeholder også andre nyheder, blandt andet:

  • Bedre adgang til information og ansøgning via kvikskranker.

  • Ajourføring af uddannelseskravene for de erhverv, hvor der sker automatisk anerkendelse: læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, jordemødre, dyrlæger og arkitekter.

  • Metoder til at udvide den automatiske anerkendelse til at omfatte flere erhverv.

  • Varsling om sundhedspersoner, som har fået forbud mod at udøve deres erhverv i en anden medlemsstat.

  • Mulighed for at give delvis adgang til at udøve et erhverv, når kvalifikationerne ikke rækker til fuld adgang.

  • Gennemgang af de lovregulerede erhverv for at se, om nogle af dem ikke behøver at være lovregulerede.

Danmark for bordenden

Medlemsstaternes repræsentanter skal i de kommende måneder søge at nå til enighed om de forskellige bestemmelser gennem en række forhandlingsmøder, hvor Danmark som formand for Rådet kommer til at sidde for bordenden. Direktivet hører under Rådet (konkurrenceevne).

Selv om anerkendelsesdirektivet er omfattende og komplekst, er det forhåbningen at nå langt i forhandlingerne, inden Danmark til juli giver stafetten videre til Cypern.

Forslaget er aktuelt i høring blandt danske myndigheder, organisationer m.v. frem til den 11. januar.


Handlinger tilknyttet webside