Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2013 7-trins-skalaen får gode karakterer i evaluering

7-trins-skalaen får gode karakterer i evaluering

Uddannelsessystemets syv år gamle karakterskala fungerer godt og kan anvendes internationalt, men der er fortsat plads til forbedring.

12. juni 2013

Det er syv år siden, at danske elever og studerende skulle vænne sig til en ny karakterskala.

I løbet af 2006 og 2007 skiftede det danske uddannelsessystem den traditionelle 13-skala ud med 7-trins-skalaen. Den ændring har været positiv, viser en ny evaluering, der belyser og vurderer 7-trins-skalaens udbredelse og anvendelse i det ordinære uddannelsessystem.

7-trins-skalaen medvirker blandt andet til at give en sikker differentiering i karaktergivningen, og censorerne er tilfredse med trinbeskrivelserne og deres kobling til de faglige mål.

I forhold til den internationale anvendelighed er 7-trins-skalaen sammenlignelig med den internationale ECTS-skala, og det fremhæves som positivt, at undtagelseskarakteren 13 er afskaffet.

Uddannelsesminister Morten Østergaard tager evalueringen til efterretning og vil især øge den internationale anvendelighed.

- Evalueringen viser, at skalaen fungerer, men også at den fælles forståelse kan styrkes. Vi skal blandt andet se på, hvordan vi gør det lettere at sammenligne den danske karakterskala med internationale skalaer. I forbindelse med den kommende internationaliseringshandlingsplan vil jeg se nærmere på at skabe forbedrede rammer for den internationale udveksling, siger Morten Østergaard.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini er glad for resultaterne.

- Evalueringen viser, at både censorer og lærere bruger karakterskalaen rigtigt. Det er godt, at de på så få år har omstillet sig til at skulle bruge den nye skala, for det er naturligvis vigtigt, at vores elever og studerende får den karakter, der svarer til deres præstation, og det sikrer 7-trins-skalaen, siger Christine Antorini.

Trods overordnede gode erfaringer med brugen af 7-trins-skalaen er der blandt andet også løbende behov for, at nye og mindre erfarne censorer og undervisere introduceres til skalaen samt, at der på alle uddannelser er brugbare og dækkende mål- og karakterbeskrivelser.

"Evaluering af anvendelse af karakterskalaen" er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut for Ministeriet for Børn og Undervisning, Uddannelsesministeriet og Kulturministeriet.

De tre ministerier vil nu tage initiativer til 7-trins-skalaens videre udvikling.

Om 7-trins-skalaen

  • 7-trins-skalaen blev indført i de gymnasiale uddannelser i 2006. I løbet af 2007 blev den indført i de øvrige dele af uddannelsessystemet. Den afløste 13-skalaen, der blev taget i brug i 1963
  • 7-trins-skalaen blev indført efter anbefaling af Karakterkommissionen, der afgav sin betænkning i november 2004. Kommissionens formand var professor Katherine Richardson.

7-trins-skalaen indeholder følgende trin:

 

7-trins-skalaen i forhold til ECTS-skalaen
KarakterBetegnelseBeskrivelseECTS
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E
00 Den utilstrækkelige præstation  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F
Senest opdateret 25. marts 2019