Gå til indhold

33,7 millioner kroner - søg tilskud gennem Nordplus Videregående Uddannelse til dit uddannelsessamarbejde i 2014

Arbejder du med videregående uddannelse, kan du nu søge midler fra en pulje på 33,7 millioner kroner i Nordplus Videregående-programmet.

Programmidlerne kan bruges til mobilitet, projektsamarbejder og netværksdannelse i initiativer, der styrker den nordiske dimension i de videregående uddannelsesinstitutioner og -programmer.

Der er 3,2 millioner kroner mere i puljen i 2014, end der var sidste år, og programmet er nu åbent for ansøgninger.

Ansøgningsfristen er 3. marts 2014.

Støtte til at styrke og udvikle videregående uddannelse

Nordplus Videregående er Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for videregående uddannelser. Programmet støtter videregående uddannelsesinstitutioner fra hele Norden, Baltikum og de tre selvstyreområder Åland, Færøerne og Grønland i at skabe tættere samarbejdsrelationer og styrke kvaliteten og innovationen inden for videregående uddannelse.

Målsætninger for programmet er at:

  • knytte videregående uddannelsesinstitutioner sammen, både private og offentlige, som er offentlig anerkendte i de deltagende lande, skabe netværk omkring udbytte og spredning af erfaringer, god praksis og innovative resultater.
  • bidrage til samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner og andre institutioner og organisationer, der er virksomme inden for videregående uddannelse, eller som har professionel interesse inden for videregående uddannelse
  • bidrage til samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og erhverv
  • fremme individuel akademisk mobilitet og praktik af høj kvalitet for studerende og undervisere i Nordplus landene.

Med de ekstra 3,2 millioner kroner i 2014 er der sat fokus på mobilitetsaktiviteter og projekter omkring udvikling af fælles studieprogrammer.

Sprog og tværsektorielt samarbejde

Som aktør inden for videregående uddannelse har du også mulighed for at få tilskud til projekter i andre dele af Nordplus programmet. Det er for eksempel relevant, hvis dit projekt omhandler nordiske sprog eller engagerer projekter på tværs af sektorer.

Ansøg og find mere information om ansøgningsproceduren

Læs mere om mål og rammer for tilskud i de enkelte programmer i Nordplus Håndbogen 2014, som kan hentes fra nordplusonline.org. Herfra vil der også være adgang til ansøgningssystemet Espresso.