Gå til indhold

Arbejdsgruppe foreslår samling af uddannelserne på Bornholm

30. oktober 2014
En fysisk samling af uddannelserne på Bornholm vil skabe gode rammer for at opretholde et fortsat stærkt uddannelsesudbud, konkluderer arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet.

Det vil styrke både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser på Bornholm at flytte sammen i ét campusmiljø.

Det vurderer en arbejdsgruppe, som blev nedsat af uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren i juni 2014. Den har haft til opgave at se på mulighederne for at styrke og fremtidssikre det bornholmske uddannelsesmiljø.

Ifølge arbejdsgruppen, der består af Bornholms Regionskommune, udbyderne af ungdomsuddannelser og erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser på Bornholm samt repræsentanter fra de to ministerier, vil en såkaldt samlokalisering skabe en god ramme for at opretholde et videregående uddannelsesmiljø, et miljø for efter- og videreuddannelse af voksne samt for udvikling af ungdomsuddannelserne på Bornholm.  

Det vil sikre en høj kvalitet i uddannelserne og samtidig gøre det nemmere og mere attraktivt at tage en uddannelse på Bornholm.

- Det er vigtigt, at vi har stærke uddannelsesmiljøer i hele landet, så alle unge tilbydes uddannelse af høj kvalitet. Med en fælles campus kan de studerende og underviserne på de videregående uddannelser på Bornholm lettere arbejde på tværs af uddannelserne og lave fælles undervisning. Det vil også være med til at give eleverne i ungdomsuddannelserne et godt indtryk af, hvad det vil sige at studere, så de rustes bedre til at vælge, om en videregående uddannelse er noget for dem, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.
- Arbejdsgruppen har gjort det klart, at det både er en god idé rent fagligt at samle uddannelserne på Bornholm, og at det også kan gøres på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Det er et godt udgangspunkt for at gennemføre de ambitiøse planer om et samlet uddannelsesmiljø med Campus Bornholm, siger undervisningsminister Christine Antorini.    

Uddannelser på Bornholm

  • Ungdomsuddannelserne på Bornholm er i dag, med undtagelse af social- og sundhedsuddannelserne, sammenlagt i en institution - Campus Bornholm. 
  • Fysisk bliver uddannelserne i første halvdel af 2017 placeret i et renoveret og nybygget campus (også kaldet Campus Bornholm).
  • Sygeplejerskeuddannelsen og SOSU-uddannelserne på Bornholm udbydes af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bornholm SUND).
  • Professionshøjskolen UCC udbyder i dag lærer- og pædagoguddannelse, uddannelse til pædagogisk assistent (PAU), efter- og videreuddannelse samt fungerer som center for undervisningsmidler (CFU) i Rønne.
  • Professionshøjskolen Metropol udbyder i dag socialrådgiveruddannelsen i Rønne.  
   • Kommissorium for arbejdsgruppe om et samlet uddannelsesmiljø på Bornholm (pdf) (tidligere link til uvm.dk)

For yderligere oplysninger, kontakt


Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Kontorchef Peder Michael Sørensen, tlf.: 2371 4540, e-mail: pms@uds.dk
Presse- og kommunikationsansvarlig Carina Elkott, tlf.: 7231 8923, e-mail: care@uds.dk

Undervisningsministeriet:
Pressesekretær Sabrina Drevsfeldt, tlf. 5196 0668, e-mail: sadre1@uvm.dk 

Handlinger tilknyttet webside