Gå til indhold

Eksperter i uddannelse: Et udlandsophold er en konkurrencefordel

11. december 2014
Et ophold i udlandet er en forudsætning for at klare sig på arbejdsmarkedet i dag, men de nye kompetencer skal også sættes i spil herhjemme. Det var holdningen fra to uddannelseseksperter på konferencen om internationalisering og kvalitet i uddannelserne.

 - Vi skal have flere kompetencer, hvis vi skal finde en plads i den globale konkurrence.

Sådan sagde administrerende direktør for Tænketanken DEA Stina Vrang Elias i en paneldebat om international mobilitet på konferencen ’Internationalisering og kvalitet i uddannelserne – inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde’ den 27. november 2014 i København.

 - Dét, at have en videregående uddannelse vil fremover være en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse – og er ikke længere i sig selv en konkurrencefordel. De unge skal i højere grad være i stand til at arbejde projektorienteret, være innovative og kunne arbejde på tværs af fagligheder og kulturer. Et ophold i udlandet giver added value i form af globale kompetencer, som er en forudsætning for at klare sig på arbejdsmarkedet i dag, understregede Stina Vrang Elias.

 - Når uddannelse ikke længere er en tilstrækkelig betingelse, så skal der indarbejdes noget andet, som de studerende ikke kan opnå ved at blive i Danmark, så det gælder bare om at komme afsted, sagde Stina Vrang Elias. 

Hun påpegede, at især evnen til at vise empati og forståelse for andre kulturer er et must på det globale arbejdsmarked og umuligt at lære ved kun at studere herhjemme.

Mobilitet må ikke være et mål i sig selv

Ifølge ph.d. i internaionale praktikophold Søren Kristensen er udfordringerne ikke kun, at flere studerende skal rejse ud.

 - Institutionerne skal arbejde på at sikre, at den viden og de nye kompetencer, som den studerende erhverver sig efter et praktik- og studieophold i udlandet, også bliver omsat og brugt, når den studerende er hjemme igen, argumenterede Søren Kristensen.

Han har i mange år arbejdet med mobilitet som et praktisk værktøj på blandt andet erhvervsuddannelserne.

 - Mobilitet må ikke være et mål i sig selv, og vi bør derfor diskutere kvaliteten af et udlandsophold fremfor kvantiteten af studerede, der rejser ud. Når vi arbejder strategisk med mobilitet, skal vi allerførst drøfte: Hvem skal ud? Skal alle ud? Eller skal vi målrette vores indsats?, sagde Søren Kristensen på konferencen.

Undersøgelser om international aktivitet på uddannelsesområdet

  • Studerende med international erfaring klarer sig bedre på jobmarkedet, viser undersøgelsen Erasmus Impact Study udarbejdet for EU-kommissionen.
  • En undersøgelse af internationalisering på grundskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser udarbejdet af Rambøll afslører, at der er størst ledelsesmæssigt fokus på internationalisering i de gymnasiale uddannelser og mindst på grundskolerne.


Hvordan kan europæisk uddannelsessamarbejde løfte kvaliteten af den danske uddannelse?

Det var temaet på konferencen ’Internationaliserig og kvalitet i uddannelserne - inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde.

Handlinger tilknyttet webside