Gå til indhold

Erasmus+: Stor interesse for tilskud til internationalt samarbejde

17. juni 2014
Uddannelsesinstitutioner og organisationer i Danmark har søgt om mere end 16,5 millioner euro i tilskud til internationalt samarbejde, der blandt andet skal styrke studerendes evner inden for it, iværksætteri og fremmedsprog.

Der er stor dansk interesse for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer i Europa.

En ny tilskudspujle gør det muligt at søge midler til samarbejder på tværs af Europas grænser om blandt andet innovation og iværksætteri i undervisningen og udvikling af sprog- og it-kompetencer hos elever, studerende og undervisere. Og ved årets første ansøgningsrunde har de danske institutioner samlet set ansøgt for mere end 16,5 millioner euro. 

- For at stå stærkt i den internationale konkurrence er det vigtigt, at vores elever, studerende og undervisere er dygtige til fremmedsprog, er vant til at tilpasse sig forskellige arbejdskulturer og kender omgangstonen blandt andre nationaliteter. Et styrket internationalt samarbejde på uddannelser og i for eksempel ungdoms- og idrætsorganisationer, giver de unge et bredere udsyn, som de kan bruge både på studiet, og når de efterfølgende skal ud i job, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Institutionerne har søgt tilskud gennem EU´s nye uddannelsesprogram Erasmus+. Programmet har fokus på at styrke internationalisering og det europæiske samarbejde på institutioner og i organisationer. Med økonomisk støtte til et strategisk partnerskab får flere danske uddannelsesinstitutioner og organisationer nu mulighed for at samarbejde internationalt om eksempelvis anerkendelse af kompetencer hos studerende og elever, iværksætteri i skolen samt øget videndeling mellem uddannelsessektorer og erhvervsliv.

Der er afsat 3,5 millioner euro til strategiske partnerskaber i 2014. Ansøgningerne skal derfor prioriteres. Ansøgningerne bliver nu behandlet, og ansøgere vil få svar senest den 15. september 2014.


Om strategiske partnerskaber

Formålet med et strategisk partnerskab er at fremme transnationalt og europæisk samarbejde inden for uddannelsesverdenen. Partnerskabet omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige lande, der går sammen om et projekt. Projektet udnytter organisationernes fælles ekspertise og viden til at styrke kvaliteten af uddannelser på alle niveauer i uddannelsessystemet på tværs af landegrænser. 

Ansøgningsfrist for tilskud til et strategisk partnerskab

Næste frist for ansøgning om tilskud gennem Erasmus+ er den 1. oktober 2014. Her kan organisationer og professionelle inden for ungdomssektoren søge om tilskud til internationale samarbejdsprojekter, der øger videndelingen mellem ungdomssektoren og institutioner og erhvervslivet.

Erasmus+

  • Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram
  • Programmet giver tilskud til projekter inden for internationalisering og mobilitet i de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser såvel som i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser. Derudover gives der også støtte på området for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.
  • Erasmus+ trådte i kraft 1. januar 2014 og løber frem til 31. december 2020. Programmet erstatter Programmet for Livslang læring og Aktive Unge. 
  • I 2014 er der afsat mere end 19 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitetsprojekter og strategiske partnerskaber.

  •  Læs mere om Erasmus+ 

Abonnér på nyt om internationale uddannelsesprogrammer

Nyt nyhedsbrev holder dig opdateret om internationalt uddannelsessamarbejde.

 


For yderligere information kontakt:

  • Kontorchef Peter Grønnegård, tlf. 7231 7820, e-mail pegr@uds.dk

    Pressesekretær Carina Elkott 7231 8089, e-mail care@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside