Gå til indhold

Fire nye rådsformænd i Det Frie Forskningsråd i 2015

16. december 2014
Fire af Det Frie Forskningsråds faglige råd indleder 2015 med at byde velkommen til en ny formand.

DFF logo

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

Lone Gram
Lone Gram
I Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers overtager professor, ph.d. Lone Gram posten som formand efter professor Kell Mortensen, der har været formand siden 1. januar 2014. Lone Gram, der er ansat på Institut for Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet, har været medlem af Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers siden 2013. Hun er mikrobiolog og forsker i bakteriel økologi og fysiologi, rettet både mod sygdomsfremkaldende mikroorganismer og mod bioteknologisk udnyttelse af mikroorganismer. Lone Gram har tidligere været medlem af Danmarks Forskningspolitiske Råd (2008-2011).


Lone Gram, email: gram@bio.dtu.dk, tlf. 4225 2586

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion

Søren Rud Keiding
Søren Rud Keiding
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion får professor, dr. scient. Søren Rud Keiding som ny formand. Han afløser professor Ole Thybo Thomsen, der har været formand siden 1. januar 2012. Søren Rud Keiding, der er ansat på Institut for Kemi, Aarhus Universitet, har været medlem af Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion siden 2012. Han forsker i laserteknologi og molekylers fysik og har gennem mange år haft et tæt samarbejde med industrien om udnyttelsen af forskningsresultaterne. Søren Rud Keiding er desuden en aktiv underviser og formidler og leder af det nationale center for laserteknologi Laserlab.dk.


Søren Rud Keiding, e-mail: keiding@chem.au.dk, tlf. 8715 5925 / 2899 2061

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom

Jørgen Frøkiær
Jørgen Frøkiær
I Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom sætter klinisk professor, overlæge Jørgen Frøkiær sig i formandsstolen efter professor Niels Borregaard, der takker af efter fire år som formand. Jørgen Frøkiær har været medlem af rådet og næstformand siden 1. januar 2011. Han er professor på Aarhus Universitet og ansat som forskningschef på Nuklearmedicinsk Afdeling og PET Center, Aarhus Universitetshospital. Hans primære forskningsområder er kliniske og eksperimentelle organfunktionsundersøgelser med særlig fokus på nyre- og hjertesygdomme. Jørgen Frøkiær bygger med sin forskning bro mellem grundvidenskaben og den kliniske videnskab.


Jørgen Frøkiær, e-mail: jf@clin.au.dk, tlf.: 78 45 62 00 / 20 23 45 27

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv

Ole Hammerslev
Ole Hammerslev
I Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv overtager professor, ph.d. Ole Hammerslev formandsposten efter professor Hans Christian Kongsted, der har stået i spidsen for rådet siden 1. januar 2013. Ole Hammerslev har været medlem af rådet siden 2013. Han er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet og professor II på Oslo Universitet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Han forsker i retssociologi, nærmere bestemt den juridiske profession, juridiske eliter, uddannelser, statsdannelsesprocesser og globalisering. Aktuelt arbejder han med, hvordan globaliseringen påvirker juridiske professioner.


Ole Hammerslev, email: ohv@sam.sdu.dk, tlf.: 65 50 32 43

I Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation fortsætter professor Frederik Tygstrup på posten som formand i 2015.

Om Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et uafhængigt råd, som årligt uddeler cirka 1,2 milliard kroner til dansk forskning. Rådet støtter konkrete forskerinitierede forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige områder, som styrker kvaliteten og internationaliseringen af dansk forskning. Det Frie Forskningsråd giver forskningsfaglig rådgivning til uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen. Rådet bidrager desuden til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater og deltager i internationalt forskningssamarbejde. 


Handlinger tilknyttet webside