Gå til indhold

Europass har banet vej til job i udlandet i 10 år

16. december 2015
Der er udstedt over 50 millioner Europass CV’er i Europa, siden Europa-Kommissionen lancerede værktøjet i 2005. I Danmark blev 10-års jubilæet for Europass markeret med et seminar for nyuddannede akademikere om karrieremuligheder i udlandet.

Europa-Kommissionen lancerede i 2005 det europæiske kompetenceværktøj Europass for at skabe gennemsigtighed i uddannelser og kompetencer på tværs af grænser.

Dermed fik danskere og andre EU-borgere mulighed for at vise deres uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer i et elektronisk ’pas’, når de søger job på tværs af de europæiske lande. Siden er der udstedt flere end 50 millioner Europass CV´er.

Årsdag markeret i København

I disse dage fejres 10-års jubilæet for Europass over hele Europa. I Danmark blev årsdagen markeret den 10. december med et seminar for nyuddannede om Europass og internationale karrieremuligheder.  

Arrangementet blev afholdt i København af Styrelsen for Videregående Uddannelser, som administrerer og informerer om Europass i Danmark.  

Jan Vleugel fra EURES fortæller om EURES og de praktiske overvejelser ved jobsøgning i andre europæiske lande.
Jan Vleugel fra EURES fortæller om EURES og de praktiske overvejelser ved jobsøgning i andre europæiske lande.

Undersøg det udenlandske jobmarked

Anna Damgaard Jensen har læst jura på Københavns Universitet og er uddannet advokat. Hun arbejder i dag som juridisk rådgiver i det internationale medicinalfirma Boehringer Ingelheim. Via Skype fra Wien delte hun ud af sine erfaringer med international jobsøgning og karriere.

- Find allerførst ud af, hvad I brænder for og hvilken branche, I gerne vil arbejde inden for. I skal være ’open minded’ for de muligheder, der måtte byde sig i jobsøgningsprocessen. Og det er en god idé at søge relativt bredt og finde ud af, hvordan jobmarkedet fungerer i de forskellige lande, sagde Anna Damgaard Jensen.

I Østrig og England bliver de fleste stillinger eksempelvis ikke slået op, men besat gennem headhuntere og faglige og personlige netværk, fortalte Anna Damgaard Jensen. 

Karriererådgiver Lone Rank fra Djøf forklarer, hvordan deltagerne kan målrette deres internationale jobsøgning.
Karriererådgiver Lone Rank fra Djøf forklarer, hvordan deltagerne kan målrette deres internationale jobsøgning.

Europass - fem elektroniske dokumenter

Europass består af fem dokumenter, som beskriver uddannelse, arbejdserfaring, sproglige, kulturelle, sociale og personlige kompetencer.

Europass CV: Den studerende kan udfylde et CV efter fælleseuropæisk standard, der giver overblik over både dine formelle og personlige kompetencer. 

Europass Sprogpas: Ved hjælp af det standardiserede europæiske værktøj kan den studerende vurdere og beskrive sproglige kvalifikationer på baggrund af et selvevalueringsskema med en skala på seks trin. 

Europass Mobilitetsbevis: Beskriver de kvalifikationer og kompetencer, den studerende har opnået på sit uddannelses- eller praktikophold i udlandet. 

Certificate Supplement: Et fremmedsproget tillæg til dit uddannelsesbevis eller svendebrev, der beskriver ansøgerens erhvervs- eller arbejdsmarkedsuddannelse. 

Diploma Supplement: Et engelsksproget tillæg til eksamensbeviset, som beskriver uddannelsens indhold, omfang og erhvervsmæssige sigte. 

Europass Kvalifikationspas: En elektronisk mappe, der samler et antal af de ovenstående dokumenter samt eventuelt yderligere dokumentation for kvalifikationer og erfaringer og gør ansøgningen til job eller uddannelse overskuelig og professionel. 


Kontakt

Jonas Toft Ludvigsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside