Gå til indhold

Få inspiration til europæisk uddannelsessamarbejde

25. september 2015
Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til konference om strategisk arbejde med internationalisering i uddannelsesinstitutioner og organisationer. Uddannelses- og forskningsministeren åbner konferencen.

VUC Storstrøm har i mere end 30 år samarbejdet med udenlandske kolleger og er et eksempel på, at en strategisk tilgang til det internationale arbejde i uddannelsesinstitutioner og organisationer kan løfte kvaliteten af uddannelse og læring endnu højere. 

Netop det er omdrejningspunktet på konferencen ’Hvordan internationaliserer vi vores institution? Inspiration fra det europæiske uddannelsessamarbejde’, som afholdes den 26.oktober 2015 i DGI-Byen i København.

Minister åbner konferencen

Arrangementet favner alle uddannelsessektorer samt ungdomsområdet og henvender sig til rektorer, skole- og uddannelsesledere, koordinatorer af internationalt samarbejde og andre med indflydelse på og interesse for uddannelser og læring. 

Programmet byder på en række repræsentanter for uddannelsessektoren, der vil debattere, hvordan arbejdet med internationalisering kan videreføres og udvikles – også, når der skal gennemføres større uddannelsesreformer.

Konferencen åbnes af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

Ny viden og erfaringer

Projektleder på VUC Storstrøm Flemming Nielsen fortæller om det internationale engagement, der gennemsyrer hele hans organisationen, og den afsmittende effekt det har i de enkelte undervisningslokaler. For når undervisere samarbejder med kolleger i andre lande, får de et internationalt mindset og en masse ny viden og erfaringer, som elever og kursister får gavn af.  

Leder af Svendborg Ungdomsskolen Cathri Jepsen giver et indblik i, hvordan samarbejdet med kommunens foreninger, folkeskole og andre kommunale tilbud er blevet forstærket efter, at ungdomsskolen bød en ung volontør fra et andet land velkommen i medarbejderstaben. 

Og Aalborg Kommune er inviteret til at fortælle om, hvordan kommunens strategi for det internationale arbejde blandt andet skal bane vej for flere europæiske samarbejdsprojekter på uddannelsesområdet. 

 til nyhed om Valo-konference

Om Erasmus+

  • EU har over en syvårig periode afsat 14,7 milliarder euro til at styrke uddannelse, læring, ungdom og idræt via uddannelsesprogrammet Erasmus+.
  • I 2015 er der afsat mere end 21,5 millioner euro til danske ansøgere, der ønsker at deltage i europæiske uddannelsesprojekter gennem Erasmus+.

 

Handlinger tilknyttet webside