Gå til indhold

Forskningsbaseret myndighedsbetjening skal bidrage til vækst og innovation

18. december 2015
Uddannelses- og Forskningsministeriet var vært, da over 100 deltagere fra ministerier, universiteter og erhvervsliv mødtes for at drøfte udviklingen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og, hvordan den bedst udnyttes af samfundet.

Konferencen blev holdt på Designmuseum Danmark i København den 10. december 2015.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen indledte med at slå fast, at vi har en kvalificeret forskningsbaseret myndighedsbetjening i dag, men den kan blive bedre. 

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen indledte konferencen om forskningsbaseret myndighedsbetjening.
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen indledte konferencen om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

-  Derfor har jeg sammen med de relevante ministerier besluttet at nedsætte et såkaldt dialogforum for forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det skal blandt andet imødekomme behovet for mere strategisk koordinering og forhåbentlig medvirke til at forbedre samarbejdet og højne kvaliteten i den forskningsbaserede myndighedsbetjening yderligere, sagde Esben Lunde Larsen.

Konferencen tog afsæt i en evaluering af området, som blev offentliggjort i 2015.

Direktør i Styrelsen for Videregående Uddannelser, Nils Agerhus, gennemgik hovedkonklusionerne fra rapporten.

Dagens program havde især fokus på, hvordan der skabes et solidt forskningsfagligt grundlag for samfundsmæssige beslutninger, en større sammenhæng mellem myndighedsbetjening og virksomhedernes behov og, hvordan myndighedsbetjeningen kan bidrage til vækst og innovation offentligt og privat.

Synlig og attraktiv karrierevej

Formand for Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening, Niels Axel Nielsen, fortalte, hvordan han mener, der kan sættes ind, hvis vi skal gøre en god model endnu bedre. Han havde fire konkrete anbefalinger, blandt andet at forskningsbaseret myndighedsbetjening skal være en synlig og attraktiv karrierevej.

- Hvis vi skal tiltrække unge forskere i dag, skal man sørge for, at der er en fremtid for dem, sagde Niels Axel Nielsen.

Langsigtet strategisk planlægning

Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, fortalte om ministeriernes erfaringer med myndighedsbetjening og perspektiver for fremtidig forskningsunderstøttelse.

Han havde også konkrete anbefalinger for den fremtidige myndighedsbetjening. Han fastslog blandt andet, at langsigtet strategisk planlægning er vigtigt og, at det er nødvendigt at styrke samarbejdet med universiteter og erhvervsliv på tværs af forskellige fagligheder.   

Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer, gav udtryk for, at det er vigtigt at skaffe udvikling og vækst til Danmark – også via den forsk-ningsbaserede myndighedsbetjening.

- Det arbejde, I laver, skal understøtte den vækstorienterede dagsorden, sagde Flemming Nør-Pedersen.

Interesse og engagement på tværs

Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri, fortalte om den forskningsbaserede myndighedsbetjenings potentielle bidrag til vækst og innovation i erhvervslivet.

Hun mente ikke, at opgaver og bevillinger i alle tilfælde går til dem, der er bedst egnede til at løse en opgave, og talte varmt for en højere grad af konkurrenceudsættelse og et ønske om at inddrage erhvervslivet på det mere fremadrettede strategiske plan.

Dagens program indeholdt også to paneldebatter, som en lang række aktører fra det offentlige og private deltog i.

Der var en engageret stemning blandt deltagerne, og det var tydeligt, at den forskningsbaserede myndighedsbetjening er et område, som har stor interesse på tværs af aktørerne.   

Forretningsudviklingsdirektør Thomas Bech Hansen, forskningsdirektør Henrik Jørgen Andersen og dekan Niels Chr. Nielsen
Forretningsudviklingsdirektør Thomas Bech Hansen, forskningsdirektør Henrik Jørgen Andersen og dekan Niels Chr. Nielsen

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside