Gå til indhold

Ny frist til netværkspulje, der skal styrke dansk deltagelse i Horizon 2020

14. oktober 2015
OBS - bemærk venligst at fristen for ansøgninger er udskudt til fredag d. 30. oktober kl. 12.00 Horizon2020-NET er et nyt tiltag, der skal intensivere forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i større Horizon 2020-projekter. Puljen er på 11,5 millioner kroner.

Midlerne i Horizon2020-NET kan søges af eksisterende netværk, organisationer og klynger, der via netværksaktiviteter kan øge Danmarks deltagelse i Horizon 2020.

Formålet er, at deltagerne i netværksprojekterne opbygger viden og netværk i relation til Horizon 2020, så de efterfølgende er rustet til at indsende flere ansøgninger, navnlig på områder, hvor Danmark har potentiale for et større hjemtag fra Horizon 2020.

Puljen er målrettet delprogrammerne ”Industrielt Lederskab” og  ”Samfundsudfordringer” under Horizon 2020.

Ansøgningsfrist for Horizon2020-NET

Fristen for at søge er fredag den 30. oktober 2015 kl. 12.00, og ansøgninger skal indsendes til Styrelsen for Forskning og Innovations ansøgningsportal E-Grant.

Læs mere

Opslag

Det nye opslag for Horizon2020-NET er nu åbnet og er også tilgængeligt på engelsk.

Handlinger tilknyttet webside