Gå til indhold

Horizon2020-NET

Formålet med Horizon2020-NET er at intensivere forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse og samarbejde i større Horizon 2020-projekter. Målet er at deltagerne i netværksprojekterne under Horizon2020-NET opbygger viden og netværk, der resulterer i Horizon 2020-ansøgninger efterfølgende

Hvem kan søge?

Eksisterende netværk, organisationer og klynger der udfører netværksaktiviteter, der ansporer til øget dansk deltagelse i Horizon 2020. Ansøgere skal opfylder en række nærmere beskrevne kriterier, herunder et kriterium om certifikat på minimum bronze-niveau i henhold til EU’s Cluster label system. Se mere i opslagsteksten ovenfor. 

Hvad kan du søge tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, der understøtter aktiviteter, der gennemføres i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører videndeling og projektmodning i relation til specifikke ansøgningsmuligheder.

De konkrete tilskudsmuligheder fremgår af opslagsteksten.

Tilskudsstørrelse og periode

Tilskuddet afhænger af omfanget af de planlagte aktiviteter, dog vil uddelingsbeløbet være på:

  • minimum 500.000 kroner 
  • maksimum 1.500.000 kroner.

Tilskudsperioden skal vare minimum ét år og maksimum tre år. 

Betingelser

Styrelsen for Forskning og Innovation giver et tilskud på op til 50 % af udgifterne til projektet, og ansøgerne skal således bidrage med en egenfinansiering på minimum 50 %.

Netværkets aktiviteter skal resultere i, at der indsendes minimum fem større ansøgninger (større ansøgning= >1,5 mio. euro) til Horizon 2020.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger til Horizon2020-NET skal indsendes senest den fredag 30. oktober 2015 kl. 12.00.

Ansøgninger sendes via det elektroniske ansøgningssystem, E-grant, i Styrelsen for Forskning og Innovation. Ansøgningen skal være på dansk eller engelsk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. februar 2018