Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet udvider sine aktiviteter til det ydre rum

Uddannelses- og Forskningsministeriet udvider sine aktiviteter til det ydre rum

Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved kongelig resolution blevet tildelt ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. Rumaktiviteterne forudses at have store fremtidige forsknings- og erhvervsmæssige perspektiver.
Kontakt
Line Gulløv Lundh
Sekretariatschef
Tlf.: +45 72 31 82 06
Email: lgl@ufm.dk

04. juni 2015

Danmark tiltrådte i 60’erne og 70’erne en række FN-aftaler vedrørende aktiviteter i det ydre rum. Aftalerne pålægger staterne forskellige forpligtelser, herunder krav til nationale administrative systemer og til obligatoriske nationale og internationale registreringer.

Manglende lovgrundlag

Der har imidlertid ikke hidtil været en egentlig ansvarlig myndighed til at håndtere de aktiviteter, der følger af FN-aftalerne, ligesom der ikke er skabt et samlet lovgrundlag til håndtering af rumrelaterede projekter, der er helt eller delvist forankret i Danmark - eksempelvis vedrørende opsendelse af satellitter.

Det udgør en udfordring, idet danske forskningsinstitutioner og virksomheder i stigende grad involveres i opsendelse af satellitter. Samtidig har stadig flere danske myndigheder interesse i at deltage i satellitbaserede tjenester i forbindelse med navigation, herunder overvågning af for eksempel sejladsforhold, kommunikation og jordobservation, hvor danske myndigheder blandt andet udnytter satellitbaserede målinger inden for miljø- og klimaforhold.

Forslag på plads til september

Derfor er Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet tildelt ansvaret for sager, der vedrører regulering af danske aktiviteter i det ydre rum. I forlængelse af dette har ministeriet nedsat en gruppe på tværs af ministerierne, som får til opgave at skabe grundlag for et lovforslag på området samt at komme med forslag til en konkret organisering af myndighedssamarbejdet. Det er planen, at regeringen skal præsenteres for arbejdet til september.

Senest opdateret 15. august 2019