Gå til indhold

Åbent opslag efter bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond

13. november 2016
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag til nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Danmarks Innovationsfond har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Innovationsfondens bestyrelse består af én formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Bestyrelsen skal sammensættes, så den både tæller medlemmer med erfaring fra det private erhvervsliv og anerkendte forskere eller forskningskyndige, som udøver forskningsaktivitet.

Motiverede forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest mandag den 12. december 2016.

Handlinger tilknyttet webside