Gå til indhold

Danmark er fortsat et førende innovationsland i Europa

08. august 2016
Europa-Kommissionen har den 14. juli 2016 offentliggjort rapporten ’European Innovation Scoreboard 2016’. Rapporten sammenligner og vurderer forsknings- og innovationsindsatsen i EU-landene og udvalgte tredjelande.

Danmark placeres som et af de førende innovative lande i EU kun overgået af Sverige. Danmark fastholder dermed sin andenplads fra 2015.

 EU-landenes innovationsresultater

Rapporten viser, at de mest innovative lande præsterer bedst på en lang række områder, hvilket afspejler et afbalanceret nationalt forsknings- og innovationssystem.

Dette års rapport indeholder for første gang en fremadrettet analyse af EU's innovationsresultater, hvori der gøres rede for de seneste tendenser og fremskrivninger. Overordnet set forventes EU's innovationsindeks at stige kraftigt med omkring 2,5 procent i løbet af de kommende 2 år.

På verdensplan fortsætter EU med at være mindre innovativ end Sydkorea, USA og Japan, men forskellene i opnåede resultater i forhold til de to sidstnævnte lande er blevet mindre. Sydkorea har dog formået at forbedre sine resultater i et meget højere tempo end EU i løbet af de sidste otte år. EU opnår stadig betydeligt bedre resultater end mange andre lande, heriblandt Kina. Kina haler imidlertid ind på EU, særligt på grund af væksten, der er fem gange højere end i EU.

Handlinger tilknyttet webside