Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2016 Danske forskere kan nu søge tilskud til arktiske samarbejdsprojekter

Danske forskere kan nu søge tilskud til arktiske samarbejdsprojekter

Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram giver nu danske forskere mulighed for at søge midler til arktiske samarbejdsprojekter. Der kan søges op til 500.000 kroner per projekt, og der er i alt afsat 6 millioner kroner. Ansøgningsfrist er den 23. januar 2017.
Kontakt
Frej Sorento Dichmann
Souschef
Tlf.: +45 72 31 82 45
Email: fdi@ufm.dk

24. november 2016

I november præsenterede Uddannelses- og Forskningsministeriet strategien for forskning og uddannelse vedrørende Arktis. Strategien sætter klare retninger for, hvordan Danmark skal arbejde med de arktiske forhold på tværs af forskning, uddannelse og innovation. Strategien kan vise sig at være en fordel for de danske forskere, der søger midler hos Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram. Ansøgere, der kan henvise til nationale strategier og politiske prioriteringer på området, vil nemlig blive prioriteret. Det fremgår af Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprograms opslag.

Det Nordiske Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram fokuserer på at udforske nye veje og muligheder for befolkningerne i Arktis i et miljø under forandring, både socialt og på anden vis. Der kan søges om midler til samarbejdsprojekter inden for fire overordnede temaer, som alle flugter godt med de strategiske sigtelinjer i Uddannelses- og Forskningsministeriets arktiske strategi. De fire overordnede områder er: 

  • Befolkningen 
  • Bæredygtig erhvervsudvikling 
  • Miljøet, naturen og klimaet 
  • Uddannelse, kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling 

Ifølge det Nordiske Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram vil følgende aktiviteter vil blive prioriteret:

  • Aktiviteter, der omfatter Arktis og nordisk engagement, og som ligger inden for rammerne af samarbejdsprogrammets indsatsområder og de for samarbejdsprogrammet opsatte kriterier.
  • Aktiviteter, der er i overensstemmelse med de aktuelle politiske prioriteter, herunder prioriteterne i de ministerielle råd og i landenes arktiske strategier.

Der kan søges op til kr. 500.000 per projekt, og der er afsat i alt 6 millioner kroner. Deadline for den åbne ansøgningsrunde for Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram for budgetåret 2017 er den 23. januar 2017. 

 

Senest opdateret 15. august 2019