Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd opslår 1 milliard kroner til banebrydende forskning

01. juli 2016
BEMÆRK: Efterårsfristen for ansøgninger falder ultimo september/primo oktober, cirka en måned tidligere end i foregående år. Rådet indkalder med Opslag E2016 og F2017 ansøgninger om bevillinger til banebrydende forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige hovedområder.

Med opslaget vil Det Frie Forskningsråd bidrage til fortsat at skabe ny viden af høj, international kvalitet i den grundlagsskabende forskning inden for alle videnskabelige hovedområder i Danmark.

Opslaget indeholder DFF: Sapere Aude Forskningsleder, DFF-Forskningsprojekt 1 og 2, DFF-International Postdoc og Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.). Desuden er der en række mindre virkemidler.

Der åbnes for ansøgningsportalen (e-grant) mandag den 4. juli 2016.

Ændringer i virkemidler i opslaget E2016/F2017

Det Frie Forskningsråd beder forskere om at være opmærksomme på en række ændringer:

  • Ny DFF-International Postdoc med frist i foråret 2017  
  • Sapere Aude: DFF-Forskningsleder flytter til forårsfristen 2017
  • Individuelle Postdocstipendier og Mobilexstipendier udbydes ikke
  • Rådet undlader at udmønte midler til Sapere Aude: DFF Forskertalent og Sapere Aude: DFF-Topforsker

Nyt virkemiddel til kommende postdocs, der vil rejse ud

Det nye virkemiddel, DFF-International Postdoc skal styrke internationaliseringen af dansk forskning og give forskere mulighed for at rejse ud og gøre karriere i internationale forskningsmiljøer. Stipendiet er betinget af, at forskeren er tilknyttet et forskningsmiljø i udlandet i mindst halvandet af stipendieperiodens to år.

Spørgsmål vedrørende opslaget besvares ved at sende en mail til DFF-opslag@fi.dk

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere