Gå til indhold

Effekter af investering i forskning

01. november 2016
En ny analyse fra Tænketanken DEA estimerer virksomheders investeringer i forsknings og udviklingsprojekter (FoU) og deres bidrag til den samlede vækst i den samfundsmæssige økonomi over de seneste årtier.

Den nye analyse er lavet på foranledning af Styrelsen for Forskning og Innovation. Analysen estimerer med udgangspunkt i en vækstbidragsanalyse, at den direkte effekt fra investeringer i forskning og udvikling udgør 4-8 procent af den samlede vækst. Desuden viser analysen, at der er sket en acceleration i det direkte vækstbidrag for FoU fra 1990’erne til 2000’erne.

Forskningen giver viden, som spreder sig i samfundet gennem forskellige kanaler. Derfor kan forskning have en yderligere effekt på samfundets udvikling. Når denne indirekte effekt medregnes, kommer analysen frem til, at det samlede vækstbidrag udgør cirka 15 procent af den samlede vækst i den markedsmæssige økonomi. Analysemetoden er dog behæftet med stor usikkerhed, og disse usikkerheder kan medføre en under- og overvurdering af væksteffekterne fra forskning og udvikling.

Analysen er med til at understrege værdien af forskning, men den kan ikke give det fulde billede af, hvad der kommer ud af at investere i forskning og udvikling. Derfor viser analysen også, at der mangler viden om effekterne af investeringerne. For at få mere viden på dette område har Regeringen nedsat et tværministerielt udvalg, der skal analysere effekterne af den eksisterende forskningsindsats yderligere.

Baggrund for analyse

DEA har udarbejdet en analyse af vækstbidraget fra private investeringer i forskning og udvikling (FoU) i Danmark gennem de seneste 25 år. Viden om effekterne af forskning på den overordnede samfundsøkonomi i et lille land som Danmark er begrænset. Med analysen undersøges, hvorvidt vækstbidraget fra private investeringer i FoU kan estimeres med udgangspunkt i et såkaldt vækstregnskab, som er standardmetode i økonomisk teori, som kun i begrænset omfang er brugt i forbindelse med effekterne af forskning, da datagrundlaget først for nyligt er tilvejebragt.

Kontakt DEA: Pressechef Ole Larsen på 9154 1668 – e-mail: ol@dea.nu

Handlinger tilknyttet webside