Gå til indhold

Få del i 25 millioner euro til udlandsophold og uddannelsessamarbejde med Erasmus+

09. december 2016
I 2017 kan danske uddannelsesinstitutioner og organisationer søge Erasmus+ om tilskud for millioner af euro til udvekslingsophold, praktikophold og undervisningsophold for elever, studerende og ansatte - eller til europæiske samarbejdsprojekter om uddannelse.

Uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af sektorer kan nu søge om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017. Det sker gennem EU´s uddannelsesprogram Erasmus+.

Programmet giver blandt andet tilskud til, at institutioner og organisationer tilrettelægger projekter, hvor elever og studerende kan tage på udvekslings- eller praktikophold i Europa.

Derudover kan institutioner og organisationer få tilskud til at sende medarbejdere og ansatte på uddannelsesophold for eksempelvis at følge en international kollegas arbejde på en uddannelsesinstitution i et andet land.

Erasmus+

25 millioner euro til danske ansøgere

Erasmus+ giver også tilskud til europæiske samarbejdsprojekter mellem danske institutioner og organisationer og europæiske institutioner og erhvervsliv – de såkaldte strategiske partnerskaber.

De projekter, der gives tilskud til, skal blandt andet fokusere på videndeling og innovation i uddannelsessystemet. Derudover kan der søges om tilskud til politikudvikling inden for ungdomsområdet.

Der er afsat mere end 25 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter i 2017.

Hvem kan søge

Erasmus+ giver tilskud til projekter inden for mobilitet og internationalt samarbejde i de videregående uddannelser og erhvervsrettede grund- og efteruddannelser samt i børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Derudover kan institutioner og organisationer søge om tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsaktiviteter og idræt.

Ansøgningsfrister for mobilitets- og samarbejdsprojekter

Ansøgningsfristen for tilskud til mobilitetsprojekter inden for børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt videregående uddannelse og almen voksenuddannelse og folkeoplysning er den 2. februar 2017 kl. 12.00.

Ansøgningsfristen for tilskud til strategiske partnerskaber er den 29. marts 2017 kl. 12.00.

For tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for ungdomsområdet er ansøgningsfristerne den 2. februar, 26. april og 4. oktober 2017 kl. 12.00.

Grib verden billede

  Kontakt

  Jette Esager Rasmussen
  Souschef
  Tlf.: +45 72 31 88 97
  Email: jera@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside