Gå til indhold

Fire ud af ti udenlandske SU-modtagere forlader Danmark efter studierne

06. november 2016
Kun en begrænset del af de udenlandske SU-modtagere på danske uddannelsesinstitutioner er at finde på det danske arbejdsmarked to år efter studierne. I stedet forlader de Danmark. Det kalder på politisk handling, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

42 procent af de udenlandske SU-modtagere fra EU/EØS, som er kommet til Danmark mindre end et år før studiestart, forlader Danmark inden for de første to år efter endt uddannelse. 38 procent af den samme gruppe er i job i Danmark to år efter færdiggjort uddannelse. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tallene betyder, at Danmark ikke høster gevinsten af at have investeret i en stor del af de udenlandske SU-modtageres uddannelse og SU. Det er et stort problem, mener uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

- Det har aldrig været meningen med det danske uddannelsessystem og EU's indre marked, at man skulle rejse til Danmark for at tage en gratis uddannelse, få SU og så tage hjem igen. EU-borgere, som har modtaget SU og gratis uddannelse, kommer slet ikke i tilstrækkelig grad i job i Danmark. Det kalder på politisk handling, og det er også i det lys, man skal se regeringens forslag til en omlægning af SU’en. Det kan forhåbentlig bidrage til at genoprette balancen. Det handler i bund og grund om ret og rimelighed, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

For at imødegå udfordringen med udlændinge, der kommer til Danmark og får gratis uddannelse og SU, foreslår regeringen en omlægning af SU’en, så den bliver mere robust. Samtidig har regeringen tilbage i maj 2016 iværksat en analyse af udbuddet af engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne, og af om der bliver stillet tilstrækkelige krav til de udenlandske studerende. Det foreløbige arbejde med analysen viser, at en meget stor andel af de udenlandske dimittender fra de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser overgår til en top-op uddannelse på professionshøjskolerne eller erhvervsakademierne*. Derfor har Ulla Tørnæs nu besluttet at udvide analysen til også at omfatte de engelsksprogede professionsbacheloruddannelser.

Fakta

  • Regeringen har foreslået en omlægning af SU-systemet, blandt andet for at imødegå udfordringer ved et stigende antal udlændinge på SU.
  • Forslaget gør det mere attraktivt at blive i Danmark og arbejde efter endt uddannelse – for eksempel gennem en skatterabat til nyuddannede.
  • Med forslaget nærmer dansk SU sig de øvrige nordiske landes SU-niveauer, så Danmark ikke er en magnet for udenlandske studerende på grund af en markant højere SU.

*Rettelse: 'eller erhvervsakademierne' er tilføjet 8. november 2016 / Webredaktionen

Handlinger tilknyttet webside