Gå til indhold

Flere folkeskolelærere efteruddanner sig

16. november 2016
En ny opgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser viser en markant stigning i efteruddannelse af lærere inden for især dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag. Positivt for undervisningen, at lærerne har fokus på livslang læring, udtaler ministeren.

Landets folkeskolelærere er vant til at lære fra sig, men stadig flere af dem tager også selv plads på skolebænken. En ny opgørelse viser, at 4.970 lærere har været på efteruddannelse i et undervisningsfag – svarende til en stigning på 110 procent sammenlignet med skoleåret 2014/2015. 

Siden kommuneaftalen i 2014, hvor der blev afsat 1 milliard kroner til efteruddannelse som følge af folkeskolereformen, har det været en central indsats for Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Danske Professionshøjskoler at give et fagligt løft til lærerne i form af målrettet efteruddannelse. Efteruddannelsen foregår på professionshøjskolerne, og det er især undervisningsfag som biologi, dansk, geografi og natur/teknik, hvor lærerne i stigende grad vender tilbage på skolebænken. Til gengæld har der været et mindre fald i deltagelsen i samfundsfag og tysk.

Det glæder uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, at der er fokus på efteruddannelsesindsatsen på folkeskoleområdet.

 - Grundskolen er fundamentet for al fremtidig læring på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og i livet som helhed. Derfor er jeg rigtig glad for, at vores fokus på målrettet efteruddannelse ser ud til at bære frugt med et styrket fokus på efteruddannelsestilbuddene på lærerområdet. Læring er en livslang proces, og øget fokus på efteruddannelse vil styrke undervisningen og i sidste ende børnenes læring som en vigtig støtte til folkeskolereformen, siger Ulla Tørnæs.

Målingen, som blev gennemført første gang i 2014, udføres årligt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Professionshøjskoler indtil udløbet af den ekstraordinære efteruddannelsesmilliard i 2020.

Baggrund

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danske Professionshøjskoler, Skolelederforeningen og KL igangsat en løbende monitorering af de dele af professionshøjskolernes efter- og videreuddannelsesudbud og -aktivitet, som skal understøtte folkeskolereformen og følge op på kommuneaftalen for 2014.

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside