Gå til indhold

Flere nordiske lande vil deltage i uddannelsessamarbejde

11. marts 2016
Interessen for at deltage i uddannelsessamarbejde i de nordiske og baltiske lande stiger. I år har uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum samlet søgt om 29,7 millioner euro i tilskud fra Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus. Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med 2015.

Flere institutioner på tværs af uddannelsessektorer i de nordiske og baltiske lande vil samarbejde om eksempelvis udveksling, praktik- og undervisningsophold for elever, studerende og undervisere.

Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus har frem til ansøgningsfristen den 1. marts 2016 modtaget 655 ansøgninger. I 2015 modtog Nordplus 605 ansøgninger i samme ansøgningsrunde.

Institutionerne har samlet søgt om i alt 29,7 millioner euro i tilskud. Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med 2015.

Flere nye institutioner

På tværs af lande og uddannelsessektorer har i alt 3871 uddannelsesinstitutioner og organisationer søgt om tilskud gennem programmet, heraf 576 danske organisationer. I ansøgningsrunden for 2015 modtog Nordplus 540 ansøgninger fra danske institutioner.

En opgørelse af de indsendte ansøgninger viser, at flere institutioner, der ikke tidligere har deltaget i Nordplus projekter, har søgt om tilskud.

I 2016 er der eksempelvis søgt om midler til at igangsætte 21 helt nye projekter mellem uddannelsesaktører inden for det videregående uddannelsesområde i Norden og Baltikum.

Deltagelse fra alle lande

Samtlige nordiske og baltiske lande er repræsenterede i ansøgningerne, og der er søgt om tilskud til at igangsætte projekter inden for alle dele af uddannelsessektoren.

Der er afsat 9,1 millioner euro til uddeling til netværks- og uddannelsesprojekter i 2016. Ansøgningerne skal derfor prioriteres. Ansøgere vil få svar primo juni 2016. 

Nordplus 

  • Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. 
  • Formålet med Nordplus er at styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet og fastholde samhørigheden mellem de nordiske og baltiske lande. 
  • Skoler kan for eksempel søge om tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Studerende kan tage på udlandsophold i et andet nordisk eller baltisk land for at styrke deres fremmedsprogskompetencer og få større interkulturel forståelse.
  • Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet.

 

Mand der sidder med en tablet

Følg med i europæisk og nordisk uddannelsessamarbejde

Handlinger tilknyttet webside