Gå til indhold

Første delrapport om en dansk mellemlagerløsning for radioaktivt affald

24. august 2016
Dansk Dekommissionering modtog den 18. august 2016 delrapporten ’Sikkerhed, økonomi og drift for en dansk mellemlagerløsning for radioaktivt affald’ fra COWI A/S.

Rapporten er første del af de supplerende mellemlager-undersøgelser, som de politiske partier besluttede den 11. marts 2015.

I rapporten behandler COWI A/S følgende emner:  

  • Faciliteter på et dansk mellemlager
  • Forslag til en driftsorganisation
  • Overslag over samlede udgifter til drift af et mellemlager i 100 år  
  • Sammenligning af sikkerhed ved henholdsvis mellemlager og slutdepot  
  • Overslag over samlede udgifter ved et mellemlager med efterfølgende slutdeponering

Rapporten indeholder ikke anbefalinger om valg af et slutdepot eller et mellemlager.

I november 2016 følger endnu en delrapport udarbejdet af De Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om kriterier for lokalisering af et mellemlager samt de socioøkonomiske forhold, der bør inddrages i det videre arbejde med en langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald i Danmark.

En samlet rapport på grundlag af de to delrapporter vil blive forelagt uddannelses- og forskningsministeren af en tværministeriel arbejdsgruppe inden udgangen af 2016. Herefter skal sagen behandles politisk i løbet af 2017.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside