Gå til indhold

Fremdrift for den nationale ESS-strategi

30. juni 2016
Mens verdens største mikroskop (ESS) i Lund først forventes at stå klar i 2025, er man på den danske side af Øresund allerede i gang med forberedelserne. I den nationale strategi for ESS foreslås etablering af nye videnskabelige fyrtårnsmiljøer. Forslaget møder bred opbakning i forskningsmiljøerne.

I 2015 blev den nationale strategi for European Spallation Source (ESS) overleveret til uddannelses- og forskningsministeren, og arbejdet med at udfolde strategien og gå fra ord til handling kunne gå i gang.

Et af strategiens hovedforslag til, hvordan Danmark kan udnytte de positive effekter ved opførelsen af ESS, er at etablere tre-fem fyrtårnsmiljøer, som skal være omdrejningspunkt for samspillet med ESS, erhvervslivet og øvrige internationale materialeforskningsfaciliteter, og som skal tiltrække førende forskere og virksomheder fra hele verden til Danmark.

I strategien blev der identificeret syv konkrete forskningsområder, hvor der kan opbygges fyrtårnsmiljøer. De syv områder har alle potentiale for at blive internationalt førende og anerkendt, og de har samtidig en strategisk og erhvervsmæssig relevans.

For at udfolde strategiens beskrivelser af fyrtårnsmiljøerne arrangerede Styrelsen for Forskning og Innovation og Aarhus Universitet en workshop den 29. juni 2016, hvor mere end 40 deltagere fra universiteter, GTS-er og private virksomheder var med til at videreudvikle de forskellige fyrtårnsideer. Workshoppen viste god fremdrift på samtlige områder og stor entusiasme blandt forskningsmiljøerne.

Det igangsatte udviklingsarbejde skal munde ud i et samlet katalog med kvalificerede beskrivelser af mulige fyrtårnsmiljøer. Kataloget forventes klart i efteråret 2016. Styrelsen for Forskning og Innovation har endvidere nedsat en særlig ESS-rådgivningsgruppe med deltagelse på ledelses- og strategisk niveau fra universiteter, fonde, virksomheder og andre offentlige myndigheder, som blandt andet har til opgave at følge opfyldelsen af og rådgive om implementeringen af ESS-strategiens mål, milepæle og forslag. Gruppen forventes at mødes første gang i september 2016.

Om ESS

  • ESS er en neutronspredningsfacilitet, der fungerer som et kæmpestort og meget avanceret mikroskop. 
  • ESS gør det muligt at tage meget præcise billeder og filmsekvenser af de strukturer og processer, som er skjult under materialers overflade. Det kan sammenlignes med røntgenteknologi, som man kender fra blandt andet hospitalsverdenen.
  • ESS producerer de første neutroner i 2019 og forventes at stå endeligt færdigt i 2025.
  • Det forventes, at 2.000-3.000 forskere årligt vil besøge ESS for at gennemføre forskellige eksperimenter.

 

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside