Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2016 God debat og spændende oplæg på dagens dialogmøde om fremtidens bevillingssystem

God debat og spændende oplæg på dagens dialogmøde om fremtidens bevillingssystem

Regeringen lægger vægt på en bred inddragelse og dialog med institutioner og interessenter i arbejdet med at lave et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Derfor inviterede uddannelses- og forskningsministeren til dialogmøde, hvor deltagere kunne komme med forslag til det nye system.
Kontakt
Mikkel Leihardt
Vicedirektør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

04. februar 2016

Regeringen har igangsat et arbejde med at se nærmere på bevillingssystemet for de videregående uddannelsesinstitutioner. Arbejdet skal munde ud i et nyt bevillingssystem, der i højere grad end i dag understøtter uddannelseskvalitet og efterfølgende beskæftigelse. 

Dialogmøde 04-02-2016.jpg

Som led i arbejdet inviterede uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen den 4. februar 2016 de videregående uddannelsesinstitutioner og andre interessenter til et dialogmøde. Der var et stort fremmøde til dialogmødet, hvor en bred kreds af blandt andet institutioner, erhvervsorganisationer og studenterorganisationer deltog og debatterede livligt. På mødet fik deltagerne mulighed for at drøfte udfordringer og relevante incitamenter og hensyn i et nyt bevillingssystem.

- Det er afgørende, at det nye bevillingssystem belønner fokus på kvalitet i uddannelserne og styrker fokus på, at uddannelse skal føre til job. Samtidig skal det understøtte, at vi også i fremtiden har gode uddannelser i hele Danmark, sagde Esben Lunde Larsen i sin tale.
- Det er ikke nogen let opgave, men det er en opgave vi skal løse sammen. Derfor er det afgørende, at vi har en god dialog, hvor alle får mulighed for at komme med deres input til det nye system, understregede ministeren.

Efter ministerens velkomst var der oplæg ved professor Carl-Johan Lars Dalgaard, der var medlem af Produktivitetskommissionen, og Stina Vrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA.

Oplæg på dialogmøde 04-02-2016.jpg

Mødet blev afsluttet med en aktiv paneldebat. I panelet sad Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet, Harald Mikkelsen, rektor ved VIA University College, Niels Egelund, rektor ved Erhvervsakademi Kolding og Anders Hanberg Sørensen, rektor ved Aarhus Maskinmesterskole.

Under debatten fik deltagerne i salen og panelets fire medlemmer mulighed for at diskutere centrale hensyn og fremsætte deres synspunkter om indretningen af et fremtidigt bevillingssystem for de videregående uddannelser.

Uddannelses- og forskningsministeren havde forud for dialogmødet ligeledes inviteret alle interesserede parter til at komme med skriftlige indspil til det videre arbejde med et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet har modtaget en lang række indspil, som vil indgå i det videre arbejde.

I tilknytning til arbejdet med et nyt bevillingssystem nedsættes også en teknisk referencegruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, som kan bistå i forhold til tekniske spørgsmål samt en dialoggruppe med repræsentanter fra en række organisationer.

Senest opdateret 15. august 2019