Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2016 Her skal forskerne publicere for at opnå point

Her skal forskerne publicere for at opnå point

Listerne over de serier og forlag, der er knyttet til fordelingen af basismidler til forskning, er blevet opdateret. Opdateringen gælder denne gang niveauinddelingen af listerne, og dermed hvilke serier og forlag der vurderes som de mest prestigefyldte for forskere at publicere i.
Kontakt
Lotte Faurbæk
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 21
Email: lof@ufm.dk

02. marts 2016

Universiteterne modtager en del af deres basismidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til forskning på baggrund af en måling af deres forskningsaktivitet. To lister afgør, hvad der kan indgå i målingen: Autoritetslisten for forlag og autoritetslisten for serier. I listen over serier indgår tidsskrifter, bogserier og konferencer.

Mest prestigefyldte publiceringskanaler i 2016-2017

De to lister opdateres løbende. Hvert andet år opdateres niveauerne på listerne i forhold til, hvilke serier og forlag der betragtes som værende de mest prestigefyldte. De netop offentliggjorte niveauer gælder for perioden 2016-2017. Den nye niveauinddeling kan ses her:

Stil forslag til listerne i 2016

Autoritetslisterne opdateres herudover løbende gennem året, når det gælder tilføjelser til listerne af nye serietitler og forlag. Alle kan stille forslag til listerne, og det gøres via BFI-systemet - den bibliometriske forskningsindikator. Den senest opdaterede autoritetsliste findes også her.

Forslagene behandles af et udvalg af danske forskere i 67 faggrupper og det faglige udvalg. Forslag til autoritetslisterne skal leve op til Definition af fagfællebedømmelse samt Retningslinjer for Kvalitetskriterium og Relevanskriterium.

Senest opdateret 15. august 2019