Gå til indhold

Hvilke store forskningsfaciliteter skal Europa satse på i de kommende år?

20. december 2016
Forskningsinfrastruktur skal være med til at give forskere i Europa de bedste vilkår. Det er kerneopgaven i European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). ESFRI indkalder nu forslag til, hvordan fremtidens forskningsinfrastrukturer skal se ud.

ESFRI står bag en såkaldt roadmap for forskningsinfrastruktur, som er en fælles europæisk strategi for særligt perspektivrige samarbejder om forskningsinfrastruktur med paneuropæisk relevans og interesse.

Forskningsinfrastruktur omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter, med mere, og danner et essentielt grundlag for forskning inden for alle videnskabelige hovedområder.

ESFRI udgav sin første europæiske roadmap i 2006, og roadmappen er siden blevet opdateret i 2008, 2010 og senest i foråret 2016. Roadmappen forventes opdateret på ny i 2018 og 2020. I forbindelse med processen for opdateringen af ESFRI’s roadmap i 2018, indkalder ESFRI nu forslag til nye europæiske forskningsinfrastrukturer.

Den nationale proces

Det er Styrelsen for Forskning og Innovation (FI), der officielt beslutter og fremsætter projektforslag til ESFRI på Danmarks vegne i sin egenskab som dansk ESFRI-repræsentant.

Frist for indsendelse af endelige projektforslag til FI er den 1. juni 2017 kl. 13:00. Forslagene sendes til infrastruktur@fi.dk.

Infodag i Malaga, Spanien

ESFRI afholder en infodag om opdateringsprocessen mod ESFRI’s roadmap i 2018 den 17. januar 2017 i Malaga, Spanien. Bemærk venligst, at der er begrænsede pladser, og tilmelding er påkrævet.

Læs mere om ESFRI

Kontakt

Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside