Gå til indhold

Hvordan bruger vi vores forskningsinfrastruktur endnu bedre?

16. november 2016
Bedre formidling, mere brugerstøtte og større fokus på uddannelse var blandt de anbefalinger, der kom frem på Uddannelses- og Forskningsministeriets konference om forskningsinfrastruktur den 10. november 2016.

150 deltagere fra både forsknings- og erhvervslivet var den 10. november 2016 med til at sætte fokus på, hvordan forskningsinfrastruktur kan understøtte innovation og vækst endnu bedre. Det foregik på konferencen ”Forskningsinfrastruktur som mødested mellem forskning, innovation og erhverv”.

Blandt deltagerne var der bred enighed om, at hvis Danmark også i fremtiden skal være en førende forskningsnation, kræver det avancerede laboratoriefaciliteter, forskningsudstyr, veludviklede databaser og andre videnskabelige værktøjer – det, man under en samlet betegnelse kalder for forskningsinfrastruktur. 

Anbefalinger fra panelet

En paneldebat bestående af repræsentanter fra et bredt udsnit af forsknings- og innovationsøkosystemet kom ved konferencen med anbefalinger til, hvordan universiteterne og forskningsinstitutionerne, virksomhederne og Uddannelses- og Forskningsministeriet fremadrettet kan forbedre rammerne for innovation og vækst ved de danske forskningsinfrastrukturer. Anbefalingerne var blandt andet, at der skal arbejdes på:

  • Bedre formidling til virksomhederne af muligheder og tilgængelighed af danske forskningsinfrastrukturer
  • Større forståelse og anerkendelse af de forskellige mål og tidshorisonter, som henholdsvis universiteter og forskningsinstitutioner samt erhvervslivet arbejder efter
  • Mere brugerstøtte ved forskningsinfrastrukturerne
  • Mere fokus på uddannelse som bindeled mellem forskning og erhverv

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil tage erfaringerne og anbefalingerne fra konferencen med i sit videre arbejde med at skabe det bedst mulige grundlag for uddannelse, videnskab og erhverv ved forskningsinfrastrukturer.

Konferencen blev afholdt i Moltkes Palæ i København
Konferencen blev afholdt i Moltkes Palæ i København

Om forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur skaber grundlag for ny viden og banebrydende forskningsresultater, understøtter uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskningstalent. Eksempelvis er stråle- og rent-rumsfaciliteter i dag en essentiel platform for nanoteknologisk forskning og fremstillingen af nye materialer til blandt andet vindmøller, elektronik og lægemidler. Samtidig baner digitaliserede databaser og avancerede sprogteknologiske værktøjer inden for humaniora vejen for ny indsigt om vores historie og kultur.

Forskningsinfrastruktur har samtidig et stort potentiale for, at viden og teknologi fra forskningen kan komme virksomheder og samfund til gode. Faciliteterne kan blandt andet fungere som platforme for innovative samarbejder mellem forskere og industri, som kan føre til udvikling af nye og bedre produkter og mere effektive fremstillingsmetoder.

 

Kontakt

Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside