Gå til indhold

Institutioner vil samarbejde på tværs af lande med Erasmus+

15. april 2016
80 danske uddannelsesinstitutioner og organisationer har i år søgt om tilskud for i alt 17,1 millioner euro til strategiske samarbejdsprojekter gennem Erasmus+.

Ved årets første ansøgningsrunde om tilskud til strategiske partnerskaber i marts 2016 har Styrelsen for Videregående Uddannelser modtaget 80 ansøgninger fra danske uddannelsesinstitutioner og organisationer på tværs af den samlede uddannelsessektor. Samlet er der søgt om tilskud for 17,1 millioner euro.

Tilskudsrammen til strategiske partnerskaber er i 2016 på 5,2 millioner euro. Det er en stigning på mere end 50 procent siden Erasmus+ trådte i kraft i 2014.

Videndeler på tværs af sektorer 

Institutionerne har søgt tilskud gennem Europa-Kommissionens uddannelsesprogram Erasmus+, og emnerne spænder vidt i dette års runde. Blandt andet er der søgt støtte til projekter om iværksætteri i skoler, øget brug af e-læring i de videregående uddannelser og ungdomsprojekter om inklusion af flygtninge på arbejdsmarkedet. 

Programmet har fokus på at styrke internationalisering og det europæiske samarbejde på institutioner og i organisationer. Med økonomisk støtte til et strategisk partnerskab får flere danske uddannelsesinstitutioner og organisationer mulighed for at samarbejde internationalt og videndele om for eksempel anerkendelse af kompetencer hos studerende og elever, iværksætteri samt øget videndeling mellem uddannelsessektorer og erhvervsliv. 

Ansøgningerne bliver nu behandlet, og ansøgere vil få svar senest den 31. august 2016.

Fotograf: Stefan Frank Thor Straten


Næste frist for ansøgning 

Næste frist for ansøgning om tilskud gennem Erasmus+ er den 4. oktober 2016. Her kan organisationer og professionelle inden for ungdomssektoren søge om tilskud til internationale samarbejdsprojekter, der øger videndelingen mellem ungdomssektoren og institutioner og erhvervslivet. 

Eksempel på et strategisk partnerskab

Albertslund Kommune har allieret sig med partnere i Grækenland, Irland, Norge og Portugal for at indhente viden om, hvilke pædagogiske tiltag, der modvirker unges frafald i skoler og ungdomsuddannelser. 

Kontakt

Peter Grønnegård
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 78 83
Email: pegr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside