Gå til indhold

Internationalt samarbejde øger forskermobilitet

28. september 2016
Den europæiske organisation Cooperation in Science and Technology (COST) spiller en vigtig rolle i udviklingen af det europæiske forskningsrum, hvor øget mobilitet og samarbejde på tværs af grænser står helt centralt.

Sådan lød konklusionen i en ministererklæring, som medlemslandene i COST vedtog på en konference, der blev afholdt i Bratislava den 21.-22. september.

Gennem COST får forskere mulighed for at deltage i internationale forskernetværk, tage på udenlandsophold eller afholde seminarer eller konferencer, hvor forskningsresultater kan blive præsenteret. Der er ofte tale om forskersamarbejde på tværs af discipliner, som er en prioritet for Danmark i videreudviklingen af det europæiske forskningsrum.

- Danske forskere er aktive både som deltagere og ledere af COST-netværkene. Det er imponerende at se, hvordan resultaterne af deres forskning har stor betydning for løsning af nogle af de store samfundsmæssige udfordringer. Danske forskere har eksempelvis deltaget i at udvikle radiotransmissionsmodeller, der indgår i udvikling af det nye "Internet of Things" og 5G services, og dermed til at skabe nye innovative produkter  Og de har været med til at udvikle en ny teknologi, der bruges i MRI scannere, som kan diagnosticere demens på et meget tidligt stadium, siger den danske vicepræsident for COST Annette Borchsenius.

Danske forskere benytter sig i stor udstrækning af de muligheder, der er i COST. I 2015 deltog 550 danske forskere (fra alle forskningsområder) i 300 netværk. Dermed var der dansk deltagelse i 9 ud af 10 netværk. Danske forskere modtog i 2015 5,4 millioner kroner til deres aktiviteter.

Om COST

  • COST har 36 medlemslande, som foruden EU-landene tæller blandt andet Montenegro, Norge, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og Makedonien. COST bygger ikke blot bro mellem forskningsaktiviteter i de 36 medlemslande, men også globalt gennem samarbejdsaftaler.
  • I 2015 deltog i alt 45.000 forskere i 347 netværk. Netværkene kaldes COST-aktioner. Det er især unge mellem 26 og 45 år, der deltager i netværkene, og cirka 40 procent af deltagerne er kvinder.
  • COST finansieres under det europæiske rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 med ca. 325 millioner kroner årligt.
  • Danmark deltager aktivt i ledelsen af COST, og chefkonsulent Annette Borchsenius fra Styrelsen fra Forskning og Innovation er vicepræsident og formand for bestyrelsen.

 

Handlinger tilknyttet webside