Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2016 Kontaktforum diskuterer langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald

Kontaktforum diskuterer langsigtet løsning på opbevaring af radioaktivt affald

Uddannelses- og Forskningsministeriet var 13. maj vært for det første møde blandt interessenter i sagen om håndtering af Danmarks radioaktive affald.
Kontakt
Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

19. maj 2016

Diskussionen om en langsigtet løsning på opbevaringen af det radioaktive affald fra anlæggene på Forsøgscenter Risø fortsætter. Resultaterne af nye undersøgelser af en mellemlagerløsning kommer senere på året.

For at give sagens mange forskellige interessenter mulighed for udveksling af synspunkter har Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsat et kontaktforum. Medlemmerne mødtes første gang den 13. maj.             

Kontaktforum 2016
Kontaktforum i sagen om en langsigtet løsning for radioaktivt affald i Danmark

 

 

 

 

 

 

 

Status og diskussion

På mødet diskuterede medlemmerne arbejdsgrundlaget for kontaktforum og gjorde status over sagens forløb i det seneste år. De igangværende undersøgelser af en mellemlagerløsning blev diskuteret indgående.

Især de tekniske forhold ved et mellemlager og de forskellige affaldstyper blev berørt. Deltagerne diskuterede også sammensætningen af de ekspertgrupper, der skal bidrage til vidensgrundlaget videre frem i processen mod en langsigtet løsning.

Kontaktforum kan komme med forslag og kommentarer til de analyser, der senere vil blive udarbejdet. Disse forslag og kommentarer vil indgå i den videre proces mod en ny forelæggelse af sagen for politikerne.

Kontaktforum består af repræsentanter for borgergrupper, miljøorganisationer (repræsenteret ved NOAH Friends of the Earth Denmark, Greenpeace Danmark og Danmarks Naturfredningsforening), Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Dekommissionering, De Nationale Geologiske Undersøgelser i Danmark og Grønland (GEUS) samt de nukleare tilsynsmyndigheder (Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SIS) og Beredskabsstyrelsen).

 

Deponering af radioaktivt affald i Danmark

  • Fra 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til forskningsformål på Forskningscenter Risø. I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023.
  • Siden 2003 har der været undersøgelser i gang af, hvordan det radioaktive affald fra Risø-anlæggene og fra andre kilder, for eksempel hospitaler, bedst kan opbevares i fremtiden.
  • Undersøgelserne og den politiske diskussion har især drejet sig om, hvorvidt et slutdepot eller et mellemlager er den bedste løsning til opbevaring af radioaktivt affald i Danmark.
  • Når undersøgelserne er afsluttet i løbet af 2016, træffes der politisk beslutning om, hvilken løsning, der skal gennemføres.
Senest opdateret 05. august 2020