Gå til indhold

Maskinmesteruddannelse trækker studerende til Bornholm

22. december 2016
Et nyt udbud af maskinmesteruddannelsen på Bornholm er nu endeligt godkendt. Uddannelsen blev etableret efter opfordring fra det bornholmske erhvervsliv.

Maskinmesteruddannelsen på Bornholm er nu endegyldigt en realitet. Det står klart, efter Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med Søfartsstyrelsen har været på tilsynsbesøg på Campus Bornholm, hvor uddannelsen er tilknyttet. Initiativet til uddannelsen blev taget af det bornholmske erhvervsliv, der efterspørger maskinmestre og derfor ønskede en uddannelse på øen.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er glad for, at det nye udbud af maskinmesteruddannelsen bidrager til den regionale fordeling af videregående uddannelsespladser i Danmark.

- Udbuddet af maskinmesteruddannelsen på Bornholm er resultatet af et godt samarbejde mellem det lokale erhvervsliv, Campus Bornholm og Københavns Maskinmesterskole. Det er helt i tråd med regeringens ambition om at styrke det regionale uddannelsesudbud, og der er gode muligheder for, at uddannelsen kan bidrage til lokal udvikling og vækst hos de bornholmske virksomheder, siger Søren Pind.

Allerede i august 2016 etablerede Københavns Maskinmesterskole første del af maskinmesteruddannelsen på Bornholm. Der er oprettet 12 studiepladser på maskinmesteruddannelsen, og det bornholmske erhvervsliv har kvitteret ved at stille de nødvendige praktikpladser til rådighed. Cirka halvdelen af de nuværende studerende på uddannelsen er flyttet til Bornholm for at tage uddannelsen.

Om maskinmesteruddannelsen på Bornholm

Maskinmesteruddannelsen er en 4,5 årig professionsbacheloruddannelse målrettet det private erhvervsliv: Det Blå Danmark og sektorer, der har brug for drift og vedligehold af tekniske anlæg. Der er to adgangsveje til uddannelsen:

  • Ansøgere med gymnasial baggrund påbegynder maskinmesteruddannelsen med 1,5 års værkstedsskole og praktik. Det er denne del af uddannelsen, der kan gennemføres på Campus Bornholm.
  • Ansøgere med erhvervsuddannelsesbaggrund kan søge direkte ind på maskinmesteruddannelsen, forudsat at de har de adgangsgivende fag (matematik, fysik, dansk og engelsk på minimum C-niveau, to af fagene skal være på mindst B-niveau). Denne gruppe får merit for de første 1,5 år af maskinmesteruddannelsen.

Godkendelse maskinmesteruddannelsen på Bornholm

  • Maskinmesteruddannelsen er udbudt efter lov om maritime uddannelser, hvor der er krav om, at nye udbud godkendes ved et tilsynsbesøg (audit). 
  • Uddannelsen er tidligere blevet prækvalificeret af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU), der har vurderet relevansen af det nye udbud på Bornholm i forbindelse med prækvalifikation. Men udbuddets kvalitet er først blevet endeligt godkendt efter tilsynsbesøget.

Kontakt

Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 40
Email: peu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside