Gå til indhold

Minister vil undersøge fordele og ulemper ved egenbetaling for dobbeltuddannelse

14. december 2016
Regeringen vil undersøge fordele og ulemper ved, at folk, der allerede har fået en videregående uddannelse betalt af staten, selv kan betale for en ekstra videregående uddannelse.

OBS: Aftalen er blevet justeret den 31. januar 2017

Der er indgået en aftale mellem den daværende Venstre-regering, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der betyder, at man som udgangspunkt ikke længere kan få to videregående uddannelser på samme niveau eller lavere betalt af staten.

I den forbindelse har flere efterspurgt muligheden for at kunne tage en ekstra videregående uddannelse for egen regning.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil derfor se på fordele og ulemper ved at give folk, der allerede har en videregående uddannelse, lov til selv at finansiere en ekstra videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser.

- Det er fornuftigt, at staten ikke skal betale for, at folk dobbeltuddanner sig. Flere har bedt om muligheden for selv at kunne betale for en ekstra videregående uddannelse. Derfor vil jeg gerne undersøge fordele og ulemper ved at lade folk selv betale for uddannelse nummer to. Det skal overvejes grundigt, så nu vil jeg undersøge mulighederne og drøfte det politisk i det nye år, siger Søren Pind.

I dag er det ikke muligt selv at betale for en heltidsuddannelse men derimod kun for uddannelser, der udbydes på deltid. Alle videregående heltidsuddannelser kan udbydes på deltid, hvis uddannelsesinstitutionerne vælger det, men det er langt fra alle uddannelser, der udbydes som deltidsuddannelser.

Regeringen vil se nærmere på mulighederne i det nye år. Overvejelserne går alene på betaling for videregående heltidsuddannelser i forbindelse med dobbeltuddannelse, og omhandler således ikke egenbetaling for almindelige uddannelsesforløb.

Handlinger tilknyttet webside