Gå til indhold

DFiR: Mister vi næste generation af excellente forskere?

02. december 2016
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sætter i et nyt DFiRbrief fokus på, om dansk forskning er ved at miste næste generation af excellente forskere som følge af en såkaldt timeglaseffekt.

Dansk forskning er i verdensklasse. Blandt andet fordi Danmark i mange år har satset på det excellente og været tidligt fremme med såkaldte excellenceinitiativer. Men initiativerne har samtidig bragt forskningens økosystem ud af balance. De fører nemlig i praksis til færre stillinger til fødekædens midterste lag af adjunkter og postdocs og blokerer dermed for en del yngre forskeres vej mod toppen. Problemet er størst i de forskningsområder, som lige nu ikke støttes af excellence-initiativer. Løsningen er en justering af systemet. DFiR sætter i sit nye DFiRbrief nr. 7 "Mister vi næste generation af excellente forskere?" fokus på problemstillingen, analyserer dens baggrund og kommer med bud på løsninger.

Baggrundsrapporter

Hvorfor går det dansk forskning så godt? Det spørgsmål satte Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sig i 2014 for at besvare
gennem projektet Viden i verdensklasse. DFiR præsenterede i oktober 2016 rådets endelige rapport om, hvorfor dansk forskning klare sig så godt. De kom også med en række anbefalinger til, hvordan det høje niveau bevares. I DFiRbrief 7, som er skrevet på baggrund af rapporten, sætter rådet yderligere fokus på en af de ubalancer, som rådet identificerede at dansk forskning står overfor. Rådet kommer også med en række løsningsforslag til, hvordan ubalancen kan genoprettes.

Handlinger tilknyttet webside