Gå til indhold

Nordplus uddeler 10 millioner euro til nye uddannelsesprojekter

13. juni 2016
I år kan uddannelsesinstitutioner og organisationer i de nordiske og baltiske lande sætte 395 nye projekter om uddannelsessamarbejde på tværs af grænser i gang. Institutionerne har fået tilskud fra Nordplus, som uddeler mere end 10 millioner euro.

Interessen for at deltage i uddannelsessamarbejde i de nordiske og baltiske lande vokser. På tværs af lande og uddannelsessektorer har uddannelsesinstitutioner og organisationer søgt om tilskud til 654 projekter gennem Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus. 395 projekter modtager nu tilskud.

Projekterne arbejder med udveksling af undervisere, elever og studerende mellem landene. Skoler kan for eksempel søge om tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Derudover giver programmet tilskud til at styrke netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.

Dansk interesse for nordisk uddannelsessamarbejde

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs bakker op om det nordiske samarbejde på uddannelsesområdet.

 - Samarbejdet om uddannelse med de nordiske og baltiske lande bidrager til større forståelse for andre kulturer og videndeling mellem institutionerne, som gavner vores uddannelsesmiljøer, elever og studerende. Derfor er det vigtigt, at det nordiske og baltiske uddannelsessamarbejde er attraktivt for danske uddannelsesinstitutioner, og jeg er glad for, at der er dansk interesse for programmet, siger Ulla Tørnæs.
209 af projekterne er inden for det videregående uddannelsesområde. Studerende i de videregående uddannelser kan tage på udlandsophold i et andet nordisk eller baltisk land for at styrke deres fremmedsprog og få større interkulturel forståelse. Samlet set er 43 projekter koordineret af en dansk institution. 

Nordplus

  • Nordplus giver tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.
  • Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet.
  • Formålet med Nordplus er at styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet og fastholde samhørigheden mellem de nordiske og baltiske lande.
  • Næste ansøgningsfrist om tilskud fra Nordplus ligger i foråret 2017.

Nordplus tilskud

Inspiration til nye projekter

Publikationen 'Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv' præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet. Eksemplerne er alle knyttet til programmets målsætninger om at styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen af voksnes uformelle og ikke-formelle læring. 

Kontakt

Jonas Toft Ludvigsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 13
Email: jto@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside