Gå til indhold

Nu kan du læse og kommentere på forslagene til nye særlige GTS-indsatser

09. september 2016
Debatten på BedreInnovation.dk er åben. Indtil den 9. oktober 2016 kan du læse og kommentere på de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters (GTS-institutter) i alt 34 forslag, blandt andet om affaldsforebyggelse, droner, rummet og European Spallation Source (ESS).

Styrelsen for Forskning og Innovation har indkaldt forslag til aktiviteter fra Danmarks otte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter i perioden 2017-18, der støtter nationale strategier inden for følgende områder:

  • Droner
  • Rummet
  • Affaldsforebyggelse
  • ESS (European Spallation Source) 

Samtidig er der indkaldt forslag til mindre, supplerende aktiviteter, som bidrager til at tydeliggøre de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters placering og bidrag til innovationssystemet gennem eksempelvis bidrag til uddannelse, universitetssamarbejder med videre.

På siden BedreInnovation.dk kan du læse og kommentere de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters i alt 34 forslag til de indsatser, som de søger finansiering til. Blandt de indkomne forslag forhandler Styrelsen de endelige resultatkontrakter mellem Styrelsen for Forskning og Innovation og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter i løbet af efteråret 2016.

Sådan bliver du involveret

  1. Gå ind på BedreInnovation.dk
  2. Opret dig som bruger
  3. Søg efter aktivitetsforslag, der interesserer dig
  4. Kom med kommentarer, hvis du har noget på hjerte

Der er åbent for debat her på siden mellem interessenter og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter indtil søndag den 9. oktober 2016.

Når de nye resultatkontrakter med de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er indgået, vil de blive lagt på BedreInnovation.dk. Her du kan du også allerede nu læse om de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters igangværende 3-årige aktivitetsplaner for perioden 2016-18.

Fakta om de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

Der findes otte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) i Danmark. De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter er almennyttige institutioner, der har til formål at opbygge teknologiske kompetencer og serviceydelser og stille dem til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter godkendes af uddannelses- og forskningsministeren for en 3-årig periode.

Handlinger tilknyttet webside