Gå til indhold

Ny portal skal støtte integration af flygtninge

01. november 2016
Flere ministerier er gået sammen om at tilbyde en fælles indgang til information om afklaring og opkvalificering af flygtninge.

Flygtninges vej til job kan blive lettere, hvis de hurtigt får afklaret deres kompetencer og kvalifikationer og om nødvendigt får et tilbud om uddannelse. Derfor er flere ministerier nu gået sammen om at tilbyde alle, der arbejder med integration, et let overblik over mulighederne for afklaring og opkvalificering.

Portalen hedder 'Uddannelse og integration' og henvender sig især til de medarbejdere i kommuner og asylcentre, der i første omgang har kontakten til flygtningene, samt til uddannelsesinstitutioner.

Én samlet indgang

Portalen introducerer og linker til informationer om blandt andet:

  • uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder fra danskundervisning til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser
  • uddannelsesstøtte og -finansiering
  • vurdering af formelle kvalifikationer og realkompetencer
  • tilbud fra uddannelsessteder.

Portalen er udviklet i et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med bidrag fra rektorkollegierne for de videregående uddannelser, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Kulturministeriet.

Den etableres som led i den integrationsaftale, 'Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge', som regeringen og KL indgik i marts 2016.

Læs mere

Kontakt

Mikkel Buchter
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 88 88
Email: mibu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside