Gå til indhold

Ny rapport fra DEA: Flere udenlandske forskningsmidler til Danmark

02. december 2016
I en ny rapport kommer tænketanken DEA med deres bud på, hvordan danske universiteter kan få større andel i udenlandske forskningsmidler. Flere udenlandske forskningsmidler skal bidrage til at øge kvaliteten af dansk forskning.

Tænketanken DEA og Styrelsen for Forskning og Innovation har i løbet af efteråret afholdt en række konferencer med fokus på internationaliseringen af dansk forskning. Temaerne har været henholdsvis mobilitet og netværk, tiltrækning af internationale forskningsmidler og rekruttering af udenlandske forskere. Som opfølgning Præsenterer DEA nu en rapport med nogle af hovedbudskaberne fra temaet tiltrækning af internationale forskningsmidler.

I rapporten peger DEA bl.a. på behovet for, at universiteterne er mere strategiske i deres tilgang til de internationale forskningsmidler uden for EU. I følge DEA bør universiteterne være mere selektive i forhold til, hvilke udenlandske kilder, de vil forsøge at tiltrække eksterne midler fra, og de skal blive bedre til at opdyrke de udenlandske finansieringskilder. Sådan lyder nogle af DEA’s bud på, hvordan universiteterne kan sikre at flere udenlandske forskningsmidler finder vej til Danmark.

Hjælp at hente fra danske innovationscentre

DEA peger også på et stort potentiale i de syv danske innovationscentre rundt om i verden. Innovationscentrene arbejder med at kortlægge fundingmuligheder på regionalt og nationalt niveau i de respektive lande. Centrene er også  med til at bane vejen for samarbejde med private virksomheder. Ifølge rapporten står private virksomheder i forvejen for 15 pct. af alle internationale midler, der går til de danske universiteter.

UFM driver i alt seks innovationscentre (ICDK) i samarbejde med Udenrigsministeriet (UM). Der er i dag centre i Brasilien, Indien, Israel, USA, Kina, Sydkorea og Tyskland. Centrenes overordnede formål er at bistå danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder med at få adgang til viden og forskning, skabe forbindelser og bygge bro til mulige udenlandske samarbejdspartnere og udvikle business cases med et internationalt perspektiv samt at opbygge og tiltrække ny viden, talent, investeringer og omsætte viden til vækst.

Kontakt

Anders Ødegaard
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 92
Email: aod@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside