Gå til indhold

Nye arktiske initiativer sættes i gang

22. december 2016
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind sætter nu gang i en række initiativer fra regeringens arktiske strategi. Det gælder blandt andet et grønlandsk sundhedsregister, mere fokus på dansk interessevaretagelse og et forhøjet tilskud til forskning i Arktis.

1. november i år fik Uddannelses- og Forskningsministeriet sin første arktiske strategi. Den skal få Danmark på verdenskortet som en af de førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer og indeholder en række initiativer, som sættes i gang de kommende år. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind prioriterer nu 2,5 millioner, så flere af initiativerne kan igangsættes med det samme.

Der er tale om i alt fem initiativer, som består af både eksisterende aktiviteter, der skal videreføres, og nye tiltag, der søsættes. Blandt andet er der afsat penge til at opbygge et register over sundhedsoplysninger og biologiske prøver til grønlandske hospitaler og forskningsinstitutioner til gavn for Grønlands befolkning.

Et andet initiativ, som nu kan se frem til en større en bevilling, er mobilitetsprogrammet UArctic – North2North. Programmet yder tilskud til studerende, undervisere og forskere inden for det arktiske område. Initiativet kommer oven i de mere end 20 millioner kroner til arktisk forskning, der blev afsat på finansloven for næste år.

Derudover videreføres arbejdet med hjemmesiden Isaaffik, der fungerer som et forum for forskere, der planlægger en ekspedition til arktiske områder. Forskere kan via portalen etablere samarbejde om for eksempel logistiske forhold, ligesom det er muligt at udveksle ideer og drøfte faglige spørgsmål.

Der bevilliges desuden midler til strategisk varetagelse af danske interesser i arktiske fora, og endelig afsætter ministeren penge til formidling af forskning til den grønlandske befolkning.

Den Arktiske Strategi

  • Den Arktiske Strategi blev lanceret den 1. november 2016 af daværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs
  • Strategien skal styrke Danmarks forskning og uddannelse i og om Arktis
  • Strategien er en del af udmøntningen Kongerigets strategi for Arktis 2011-2020. 

Penge til arktisk forskning

  • Der er i 2017 afsat 20,3 millioner kroner på finansloven til arktiske forskningsaktiviteter
  • En kortlægning af den polare forskning inden for rigsfællesskabet estimerer, at der i 2013 blev brugt op mod 723 millioner kroner til forskningsaktiviteter i og om arktiske forhold. 
  • Størstedelen af midlerne blev udmøntet igennem universiteter og forskningsrådssystemet.

Handlinger tilknyttet webside