Gå til indhold

Nye rammer for Danmarks Frie Forskningsfond

17. oktober 2016
Regeringen har sammen med en lang række partier netop vedtaget en ny politisk aftale, der blandt andet betyder, at Det Frie Forskningsråd skifter navn til Danmarks Frie Forskningsfond. Samtidig skabes der bedre rammer for fondens arbejde.

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har netop indgået en ny aftale om rammerne for Danmarks Frie Forskningsfond.

Uddannelses- og forskningsministeren hæfter sig ved, at fonden fremover får bedre rammer for at udføre sit arbejde:

- Det Frie Forskningsråd udfører en meget vigtig rolle. Jeg er derfor glad for, at der er så bred politisk opbakning til, at fonden – som vi nu skal til at kalde den – fremover får bedre rammer for at udføre sit arbejde siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Partierne er enige om, at hovedformålet for Danmarks Frie Forskningsfond fortsat er at give tilskud til konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer. Derfor videreføres store dele af den gældende regulering for Det Frie Forskningsråd. Dog bliver der foretaget ændringer på fire større punkter.

For det første skifter Det Frie Forskningsråd navn til Danmarks Frie Forskningsfond. Dermed tydeliggør navnet, at der er tale om et primært forskningsfinansierende organ.

For det andet får Danmarks Frie Forskningsfond adgang til at fastsætte en karensperiode for forskere, der har indsendt ansøgninger, som kvalitetsmæssigt er vurderet til at ligge langt fra at komme i betragtning til en bevilling eller for de forskere, der er fundet videnskabeligt uredelig.

For det tredje får Danmarks Frie Forskningsfond mulighed for at varetage udmøntningen af tematisk afsatte midler til forskning, når der er givet særlig bevilling til det. Fondens bestyrelse får også adgang til at nedsætte et eller flere særlige udvalg, der skal varetage udmøntningen af midler til tematisk forskning.

Endelig skal fondens bestyrelse som noget nyt udpege formænd og medlemmer af de underliggende udvalg. Man fastholder samtidig, at formanden og medlemmer af bestyrelsen udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.

Handlinger tilknyttet webside