Gå til indhold

Nyt nationalt register over fritsvævende genstande i rummet

23. november 2016
Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop oprettet et register over genstande i rummet. Det nye register skal gøre det nemmere at identificere de ansvarlige, hvis en satellit f.eks. gør skade på en person eller ejendom på jorden.

Danmark skal med det nye register holde styr på de genstande, der sendes i kredsløb om jorden eller længere ud i det ydre rum. Formålet med at registrere genstande i rummet er at kunne identificere den eller de ansvarlige i tilfældet af, at genstanden forårsager skader enten i luften eller på jorden. 

Det nye register er oprettet i henhold til Danmarks nye lov om aktiviteter i det ydre rum, som trådte i kraft den 1. juli 2016. Den nye lov skal sikre, at opsendelsen af danske satellitter foregår på et reguleret og sikkert grundlag. Både den nye lov og det nye register kommer som respons på den øgede interesse for rummet og det stigende antal aktiviteter i rummet, der både tager til i omfang og betydning. Rumgenstande der er opsendt før 1. juli 2016 er efterregistreret, og oplysningerne er lagt ind i det nye danske register over rumgenstande.

Tabellen i registret viser en oversigt over opsendte rumgenstande sammen med et link til detaljerede oplysninger for hver rumgenstand. Registret føres kun på engelsk. De danske rumgenstande bliver også optaget i FN's internationale register over rumgenstande. Lande, der har tiltrådt registreringskonventionen, er forpligtet til at holde dette register opdateret. Indtil nu er det kun den danske Ørsted-satellit fra 1999, der er oprettet i FN’s register.

Handlinger tilknyttet webside