Gå til indhold

Optag af medlemmer til 25 nye internationale forskernetværk

05. december 2016
De såkaldte COST aktioner er overskriften for en række internationale forskernetværk, der skal bane vejen for ny, banebrydende videnskab. Nu kan danske forskere og virksomheder søge om at blive medlem i et af de 25 forskernetværk, der spænder fra forskning i sprog over biomaterialer til robotter.

De 25 nye COST aktioner har til formål at styrke den europæiske forsknings- og innovationskapacitet inden for udvalgte videnskabelige discipliner og forberede deltagerne til at være med i forskningsprojekter under Horizon 2020. COST aktionerne finansierer bl.a. træningsskoler, seminarer og forskeres adgang til forskningsinfrastruktur.

Netværkenes organisering

Hvert forskernetværk er organiseret omkring en management komite og en række arbejdsgrupper. Til hver management komité kan Styrelsen for Forskning og Innovation nominere op til to danske medlemmer og tre suppleanter. I starten af januar 2017 begynder processen med at nominere danske medlemmer til aktionernes forvaltningskommitterer. Til arbejdsgrupperne er der ingen begrænsninger for antallet af deltagere.

Sådan kommer du med i en COST Aktions management komite

Ønsker du, at Styrelsen for Forskning og Innovation skal nominere dig til en aktions management komite , skal styrelsen have dit CV samt en kort redegørelse for, hvordan din forskning passer ind i aktionen. Materialet sendes til fuldmægtig Lasse Wolthers på e-mail: law@fi.dk, telefon 7231 8224. Fristen er den 15. januar 2017. 

Sådan kommer du med i en COST aktions arbejdsgruppe

Ønsker du at deltage i en aktions arbejdsgruppe, skal du kontakte et af de danske medlemmer af management komiteen. Optagelse sker løbende. Medlemmerne fremgår af den enkelte COST aktion. Find den relevante COST Aktion og vælg herefter 'Management Committee' i højre menuen.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside